Farské oznamy - 3. veľkonočná nedeľa

Autor: Slavomir Kalma, 05.05.2014
Farské oznamy   3. veľkonočná nedeľa
  Dnes o 13:30 je modlitba svätého ruženca a litánie
Dnes slávime sviatok sv. Floriána-patóna požiarnikov.
Prosme o požehnanie dobrovoľných i profesionálnych hasičských zborov, aby Pán odmenil ich obetavú službu pre dobro a bezpečie nás všetkých.
  Májové pobožnosti sú pred sv. omšami.
                                                                                         kontakt: 041/5422311, rajec@fara.sk
 Pondelok    (5.5.2014)
  sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
 Utorok    (6.5.2014)
  sv. omša Rajec 6:10; 18:15; školská kaplnka 12:30;
  sv. omša Malá Čierna 17:00; Ďurčiná 18:00;
  Večer sv. omša s prvoprijimajúcimi deťmi + nácvik
 Streda    (7.5.2014)
  sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
  sv. omša Šuja 17:00;
 Štvrtok    (8.5.2014)
  sv. omša Rajec 6:10; (sv. omša iba ráno)
  Celoslovenská púť kňazov do Šaštína
  Vo štvrtok 8. mája 2014 výstup do sedla pod Hnilickou Kýčerou, kde bude na poludnie pri kríži svätá omša.
 Piatok    (9.5.2014)
  sv. omša Rajec 6:10; 17:00;
  sv. omša Jasenové 17:00; Durčiná 18:00;
  Večer sv. omša birmovanci a birmovní rodičia o 17:00;
 Sobota    (10.5.2014)
  sv. omša Rajec 6:30; 18:15;
  19:30 Chvály
  Poklona 24x7
 4. veľkonočná nedeľa - Nedeľa Dobrého pastiera    (11.5.2014)
    Prídu žilinskí seminaristi. Po sv. omšiach celoslovenská zbierka na kňazský seminár - Nitra
  sv. omša Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Sväté omše celebrujú predstavení kňazského seminára v Nitre.
15:30 adorácia a vešpery
  sv. omša: - Ďurčiná 7:30; 10:45;
               - Jasenové 7:30;
               - Veľká Čierna 8:00;
               - Malá Čierna, Kľače 9:00;
   
 Oznamy:
  Prebieha generálna oprava organa v Rajci. Podporiť ju možno zakúpením obrazu kostola v sume 10,- a 50,-€
 
  K sviatosti manželstva sa pripravujú : Rajec 15:00 Juraj Koleda, syn Jozefa a Dáše,bytom Malá Čierna a Petra Mikolková,dc. Ľubomíra a Renáty, bytom Šuja. Kto by vedel o skutočnostiach, ktoré ohrozujú platnosť sviatostného manželstva, nech to oznámi na fare.
 
  Na budúcu sobotu 10.5. začne v sobotu po chválach v našom farskom kostole celotýždňová poklona 24x7, t. zn. týždeň modlitieb za našu farnosť, birmovancov, prvoprijímajúce deti. Pozývame Vás, jednotlivcov, manželov, rodiny, spoločenstvá – zapísať sa do zoznamu v predsieni kostola, aby sme vytvorili modlitebné hliadky. Vyberte si čas, ktorý Vám vyhovuje.
 
  Pri východe od Pastoračného centra nájdete Farský apoštolát modlitby. Tentokrát počas veľkonočného obdobia do Turíc Vás pozývame do modlitby príhovoru za našich birmovancov, prvoprijímajúce deti a ich rodiny. Môžeme sa tak stať ich sprievodcami na ceste k prijatiu sviatostí.
 
  Spustila sa farská webstránka: www.farnostrajec.sk možno postupne sledovať informácie, aktivity...
 
  Pán Boh odplať všetkým, ktorí sa napriek nepriazni počasia zúčastnili na dekanátnej púti v Rajeckej Lesnej a pričinili sa o jej dôstojný priebeh a bratské spoločenstvo
 
  Pán Boh odplať za milodar na kostol. Bohu známym z Ďurčiny 70,-, krsty 100,- sobáše 100,-€
 
  Vo štvrtok 8. mája 2014 Vás Občianske združenie Tilia pozýva na výstup do sedla pod Hnilickou Kýčerou, kde bude na poludnie pri kríži svätá omša. Odchod peších pútnikov z Rajca bude o 8:00 od kostola. Turisti z Ďurčinej pôjdu novo vyznačeným chodníkom po žltej značke, zraz v Ďurčinej je o 7:00
 
  Pozývame všetky deti na tradičnú misijnú púť detí. Púť sa bude konať v sobotu v Rajeckej Lesnej. Z Rajca odchádzame pešo o 8:00. Treba si doniesť 1€ účastnícky poplatok a sačkovú polievku alebo konzervu alebo toaletný papier ako obetný dar. Samozrejmosťou je oblečenie do každého počasia a jedlo na celý deň. Pozývame všetkých koledníkov, eRkárov, ale aj ostatné deti. Tešia sa na vás vaši animátori.
 
  Aliancia za Rodinu, ktorú podporujú biskupi Slovenska iniciuje:
Referndum O OCHRANE RODINY. Ponúkame Slovensku možnosť odmietnuť sociálne experimenty EU s deťmi a rodinami. Žiadne iné spolužitie, okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou sa nemôže nazývať manželstvom, žiadni dvaja otcovia nenahradia matku ani dve či tri matky nenahradia otca. Zároveň sme presvedčení, že rodičia musia mať právo na výchovu svojich detí v súlade s ich hodnotami a presvedčením a škola ich nemôže nútiť do vzdelávania v oblasti sexuálneho správania či rôznych kultúrno-etických otázkach bez ich súhlasu.
Samotný zber podpisov v jednotlivých farnostiach začal v nedeľu Božieho milosrdenstva 27. apríla 2014 a mal by trvať predbežne tri nedele. Povzbudzujeme veriacich na podpisovanie, kto môže nech zoberie aj čistý petičný hárok na podpis aj svojím známym a priateľom a donesie ho o týždeň, či o dva vyplnený.
Podpisovanie petície:
- dbajte prosím na to, aby sa vypĺňali petičné hárky ČITATEĽNE,
- dbajte prosím na to, aby sa ľudia nepodpisovali za iné osoby,
- petícia sa dá podpísať len osobne, NEDÁ sa podpísať elektronicky,
- petíciu môže podpísať len OBČAN Slovenskej republiky,
- petíciu môžu podpísať aj osoby mladšie ako 18 rokov, preferujeme však aby bol starší ako 15 rokov (tj. aby mali občiansky preukaz),
- dbajte prosím na to aby ľudia vyplňovali kolónku s adresou celým slovom ULICE a čísla domu a rovnako aj OBCE (nesmú sa používať skratky typu KE, BA, ZA, PP) obce sa nesmú ani skracovať bodkou - JE TO NAJČASTEJŠIA CHYBA a neplatný podpis, rovnako aj dátum narodenia musí byť uvedený celý, tj. DEŇ, MESIAC a ROK narodenia.
 
  Vzadu pri bočných dverách bude pokladnička pre zabezpečenie birmovancov. Cesta autobusom, strava, technická pomoc... Kto môže prispieť budeme vďační.
 
  Na diecéznom kole biblickej olympiády:
    ZŠ 2. miesto
Lenka Špániková, Marek Závadský, Filip Svetlošák
   SŠ 3. miesto Katka Balážová, Ľubomír Kosper, Matúš Stehlík
Je to veľký úspech a blahoželáme.