Autor: Slavomir Kalma, 27.05.2014
     
RELIKVIÁR SV. CYRILA
      Na samom začiatku nášho kultúrneho jestvovania nemáme ani rozprávanie o vlčici, ktorá nadájala Romula a Réma, ako je to u Rimanov, ani správy o ľudských obetách, ani mytologické historky iných národov; my tu nacházame slovo o Božom Slove! Tak hlboko zasahuje evanjelium do našej histórie a kultúry.
     Sv. Cyril preložil štyri evanjeliá do staroslovienčiny. Začal prekladom Evanjelia podľa Jána, ktoré sa začína slávnostným vyznaním viery v božstvo Ježiša Krista - Božie Slovo: „Iskoni bje Slovo a Slovo bje u Boga i Bog bje Slovo.“  Kardinál Jozef Tomko
 
Sviatok sv. Cyrila a Metoda
Misia sv. Cyrila a Metoda patrí k najvýznamnejším v ranokresťanskej Európe. Ich vplyv na celú strednú a východnú Európu je viditeľný dodnes a ich liturgia sa používa v takmer nezmenenej forme v mnohých krajinách tejto oblasti. Hlaholika bola ich žiakmi upravená na cyriliku a možno ju vidieť ešte dnes v Bulharsku, Srbsku, Rusku i v ďalších krajinách. Právom sa k ich odkazu hlásia všetky slovanské národy. Význam ich misie a ich prínos k rozmachu kresťanstva v Európe vyzdvihol v roku 1980 pápež Ján Pavol II., keď ich vyhlásil za spolupatrónov Európy. ...plné znenie článku Sviatok sv. Cyrila a Metoda (tu)
 
Slavorum apostoli - Encyklika na pamiatku evanjelizačného diela svätého Cyrila a Metoda
 
RELIKVIÁR SV. CYRILA      Na fare v Rajci je kovový pozlátený relikviár na striebornom podstavci. Má tvar malej monštrancie. Na vrchole relikviára je zobrazený Boh Otec. Relikvie po obvode zdobí strieborný veniec, vykladaný drahokamami. Po oboch stranách stoja anjeli s mečom v ruke. V strede relikviára je podlhovastá schránka s viacerými relikviami na purpurovom podklade. Vzadu je pečať rímskej kúrie.
     Rajecký rodák františkánsky páter Metod Jozef Gazdík pôsobil na viacerých miestach. Keď v roku 1847 z carihradskej misie vracal do vlasti, zastavil sa v Ríme. Tam sa mu podarilo získať schránku s viacerými relikviami, medzi ktorými boli aj ostatky sv. Cyrila a Metoda (zrejme tu nejde o Cyrilovho brata, v Cirkvi máme totiž niekoľko svätcov s menom Metod.)
   V roku 1862, keď pôsobil ako kaplán v Slovenskom Mederi (dnes Palárikovo), z vďačnosti daroval tento relikviár rajeckému kostolu, v ktorom bol pokrstený. Urobil tak so zdôvodnením, aby sa oslávilo tisícročné jubileum slovenských apoštolov sv. Cyrila a Metoda.
    Národný buditeľ Štefan Závodník v 11. čísle časopisu Sv. Cyril a Metod z roku 1865 podáva správu o tom, že mal to šťastie zúčastniť sa v rámci oktávy cyrilo-metodských slávností v rajeckom chráme.
    Relikviár bol nezvestný, ale v roku 1969 ho objavil na výzvu časopisu Sloboda správca farnosti Pavol Vanko.  Existenciu relikviáru svätého Cyrila na fare v Rajci potvrdil  rajecký dekan Peter Hluzák.

     Žilinskému biskupstvu, ktorého patrónmi sú sv. Cyrila a Metod, v roku 2009 relikviu svätého Cyrila z pozostalosti slovenského biskupa Pavla Hnilicu daroval jeho brat prof. Ján Hnilica. Dekrét o pravosti relikvie vydal 3. decembra 1997 arcibiskup Cesare Nosiglia, zástupca generálneho vikára Rímskej diecézy. Relikvia sa uchováva v relikviáru tvaru monštrancie na biskupskom úrade. Do katedrálneho chrámu sa vykladá na uctenie na slávnosť sv. Cyrila a Metoda.
Zdroj:
M. Hromník, POSOL Božského Srdca Ježišovho, Mesačník slovenských katolíkov; Ročník XCIII. (2014); Č. 5