Autor: Slavomir Kalma, 13.06.2014
     
VÝROČNÁ FARSKÁ POKLONA
Sviatosť oltárna
Na sviatok Najsvätejšej Trojice
bude Výročná farská poklona.
Najsvätejšia Sviatosť Oltárna bude vyložená
od 12:00 do 22:00 hodiny.