Autor: Slavomir Kalma, 23.06.2014
Farské oznamy
  12. nedeľa cez rok. Dnes o 14:00 je modlitba sv. ruženca.
 
Je požehnaním, keď farár má okolo seba vo farnosti ľudí, ktorí dokážu dobre poradiť, ochotne pomôcť. Minulú nedeľu bolo oznámené, že máte možnosť dať aj svoje typy. Napísané na papieri ich vložte do pokladničiek.
                                                                                         kontakt: 041/5422311, rajec@fara.sk
 Pondelok (23.6.2014)
  sv.omša Rajec 6:10; 18:15;
 Utorok (24.6.2014)
  Slávnosť Narodenie sv. Jána Krstiteľa   ...viac informácií Životopisy svätých
  sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
  sv. omša Ďurčina 18:00
 Streda (25.6.2014)
  sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
 Štvrtok (26.6.2014)
  sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
  sv. omša Malá Čierna 17:30; Veľká Čierna 18:30; s platnosťou na Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
 Piatok (27.6.2014)
  Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - za obvyklých podmienok možnosť získania odpustkov
  sv. omša Rajec 8:00; 17:00; 18:30;
  sv. omša Ďurčiná 18:00; Jasenové 18:00;
 Sobota (28.6.2014)
  Nepoškvrnené Srdce P. Márie
  sv. omša Rajec 6:30; 18:15;
 Nedeľa - farské hody (29.6.2014)
 
Po sv. omšiach je tradičná zbierka Halier sv. Petra na celo cirkevné projekty sv. otca.
Za milodary Pán Boh odplať.
  sv. omša Rajec 8:00; 9:30; 11:00;
Od 13:00 do 14:30 bude vystavená Sviatosť Oltárna v Rajci a Jasenovom.
  sv. omša Ďurčiná 7:30; 10:45;
             Jasenové 9:00; - hodová sv. omša
             Veľká Čierna 8:00;
             Malá Čierna  9:00;
 Oznamy:
 
Program Ladislavských hodov prebieha počas celého týždňa viac informácií (tu).
nedeľa - 22.6. o 17:00 Námestie SNP dychovka,
utorok - 24.6. o 15:00 koncert ZUŠ Rajec,
štvrtok - 26.6. o 10:00 futbalové derby medzi rajeckými školami,
piatok - 27.6.  poďakovanie za školský rok, pripadá sviatok sv. Ladislava, patróna kostola a farnosti, Jasenové – Najsvätejšie Srdce Ježišovo, patrocínium – pozývame k duchovnej obnove. Sviatosť zmierenia vo farskom kostole od 14:00 – 17:00, v Jasenovom od 17:00 – 18:00.
sobota - 28.6. v Pastoračnom centre detské popoludnie, ZCŠ hodová veselica.
Nedeľa - 29.6. Sv. omše a kultúrny program...
Modlitby matiek: piatok-19:00, sobota-14:00, nedeľa-19:00 v kostole sv.Ladislava.
Srdečné pozvanie pre mamy, staré mamy k modlitbe za svoje deti
 
 
Pre tretiakov organizujeme detskú duchovnú obnovu tzv. „NOC NA POVALE“
- z pondelka na utorok: 3.A Lipová + 3. Jasenové
- z utorka na stredu: 3.B Lipová + 3. Ďurčina
- zo stredy na štvrtok: 3.ZCŠ
Deti, potrebné veci na pozvánke. Večera a raňajky zabezpečené. Prihlasovanie v škole..
 
 
K sviatosti manželstva sa pripravujú:
15:00 Rajec: Ing.Martin Zvak, syn Antona a Eleny, bytom Dolný Moštenec a Veronika Hrušková,dc.+ Ladislava a Ľubice, bytom Rajec.
16:00 Rajec: Jozef Harant, syn Jozefa a Anastázie, bytom Veľká Čierna a Jana Michalinová, dc. Jozefa a Emílie, bytom Čadca.
Kto by vedel o skutočnostiach, ktoré ohrozujú sviatosť manželstva, nech to oznámi na fare.
 
  28. – 29. júna Púť rodín vo Višňovom. Informácie a program vo výveske..
 
 
Pán Boh odplať všetkým, ktorí sa pričinili o zorganizovanie a podporu gospelového festivalu Heaven v Rajci.
Pán Boh odplať za milodar na kostol: pohreb Rajec 30-, Ďurčina 50,-, sobáš Rajec 100,-€.
 
 
Na Farský úrad bol doručený list, na ktorý sa pisateľ zabudol podpísať. Aby sme mohli vec riešiť, prosíme pisateľa o jeho podpis na list v sákristií.  Vďaka.

Ešte sú voľné miesta na denný letný tábor 21.-24.júla.
Prihlásiť sa naň dá v Pastorčnom centre po sv. omšiach.