Autor: Slavomir Kalma, 27.06.2014
Púť rodín vo Višňovom na tému Mária - Matka Bolestná 28.06.2014 - 29.06.2014
Púť rodín vo Višňovom na tému Mária - Matka Bolestná
Púť rodín vo Višňovom
na tému Mária - Matka Bolestná

28.06.2014  - 29.06.2014

Program:
"Mária – Matka Bolestná" je témou púť rodín, ktorá sa uskutoční vo Višňovom pri Žiline.
Pri tejto príležitosti prinášame program púte, počas ktorej bude v tamojšom chráme relikvia krvi svätého Jána Pavla II.

Sobota 28. júna 2014:
15:00 – 15:30 Ruženec Božieho milosrdenstva a Korunka
15:30 – 16:00 Višňovanka – ženský spevokol Višňové
16:00 – 18:00 Svätá spoveď - možnosť pristúpiť k sviatosť zmierenia
16:00 – 16:30 Radostný ruženec
17:00 – 17:15 Vernosť v šťastí i v nešťastí - Peter a Mirka Valáškovci majú štyri postihnuté deti. Vysvetlia príbeh svojich „ruží z porcelánu“. Ako prijať utrpenie, postihnutie a nachádzať pokoj?
17:45 – 17:55 Milovať a ctiť - Richard Vašečka - prezentácia projektu
18:00 – 19:30 Slávnostná svätá omša, adorácia - Celebruje Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup (spieva žilinský spevokol Máj)
19:30 – 20:00 Ruženec svetla
20:00 – 22:00 Stretla som diabla - stretla som Boha - Oľga Staňová - svedectvo bývalej ľudovej liečiteľky
22:00 – 00:00 Škola otcovho srdca - Manželia z Anglicka Vicky a Robert de Hoxar hovoria o poznaní Boha a jeho Láske voči Tebe

Nedeľa 29. júna 2014:
00:00 – 01:30 Mládežnícka svätá omša - Celebruje Jozef Bagin; Téma kázne: Bolesti mladých ľudí. Je možné ich riešiť? (spieva zbor Višňové + Turie)
01:30 – 03:00 Krížová cesta vo višňovskom Hájiku: viera a nádej v bolesti
03:00 – 07:00 Tichá adorácia
07:00 – 07:30 Bolestný ruženec
08:00 – 09:00 Svätá omša - Celebruje František Trstenský, biblista (spieva súbor Gregoriana z Košíc pod vedením Marka Kleina)
09:15 – 09:45 Slávnostný ruženec (modlia sa muži)
09:55 – 10:25 Svedectvo manželov - Daniel a Mária Jurčíkovci, rodičia trinástich detí
10:25 – 10:55 Bolesť matky, jej prijatie, odovzdanie sa Božej Láske - Oľga Čechová - druhý je vždy prvý
11:00 – 12:30 Slávnostná svätá omša - Celebruje Mons. Ján Šmelka (spieva zbor Višňové + Turie)

Spovedať sa bude v sobotu popoludní od 16:00 do 22:00 hod., ako aj v nedeľu dopoludnia.