Autor: Slavomir Kalma, 07.07.2014
Farské oznamy
14. nedeľa cez rok
  V Rajci od 13:30 do 14:30 bude vystavená Sviatosť Oltárna.
                                                                                         kontakt: 041/5422311, rajec@fara.sk
 Pondelok (7.7.2014)
  sv.omša Rajec 6:10; Večer sv. omša nebude;
 Utorok (8.7.2014)
  sv.omša Rajec 6:10; 18:15;
sv.omša Ďurčiná 18:00;
 Streda (9.7.2014)
  sv.omša Rajec 6:10; 18:15;
 Štvrtok (10.7.2014)
     Celodenná poklona Sviatosti Oltárnej do 21:30
  sv.omša Rajec 6:10; 18:15;
  sv.omša Ďurčiná 18:00;
 Piatok (11.7.2014)
  Sv. Benedikt, opát, Patrón Európy, sviatok; ... viac informácií Životopisy svätých
  sv.omša Rajec 6:10; 17:00;
  sv.omša Ďurčiná 18:00;
 Sobota (12.7.2014)    
  sv.omša  Rajec 6:30; 18:15;
 15. Nedeľa (13.7.2014)
  sv.omša Rajec 8:00; 9:30; 11:00;
  sv.omša Ďurčiná 8:00;  Jasenové 7:30; Malá Čierna 9:00; Veľká Čierna 10:15; 
 Oznamy:
 
Počas prázdnin z dôvodu čerpania dovolenky, bude prázdninový režim.
Nedeľné sväté omše v Ďurčine a vo Veľkej Čiernej budú upravené.
Prajeme požehnaný čas prázdnin a dovoleniek. Nezabúdajme na modlitbu, sviatostný život, sväté omše, aby sme s Božou pomocou tento čas aj šťastlivo prežili.
 
 
Deti odchádzajú na školský tábor do Jasnej. Pamätajme na nich v modlitbách.