Autor: Slavomir Kalma, 01.08.2014
Farské oznamy
 18. nedeľa cez rok
 
V Rajci o 13:30 bude bude modlitba sv. ruženca. Ste srdečne pozvaní.
                                                                                         kontakt: 041/5422311, rajec@fara.sk
 Pondelok (4.8.2014)
 
sv.omša Rajec 6:10; 18:15;
Pedagógovia, žiaci a študenti nezabudnite na svojho patróna
 Utorok (5.8.2014)
 
sv.omša Rajec 6:10; 18:15;
sv.omša Ďurčiná 18:00;
 
sv.omša Rajec 6:10; 18:15;
 Štvrtok (7.8.2014)
  sv.omša Rajec 6:10; 18:15;
 
sv.omša Ďurčiná. 18:00;
Adorácia - možnosť dať úmysly;
 Piatok (8.8.2014) sv. Dominik, kňaz, spomienka ...viac informácií Životopisy svätých
 
sv.omša Rajec 6:10; 17:00;
  sv.omša Ďurčiná 18:30;
 Sobota (9.8.2014) 
  sv.omša  Rajec 6:30; 18:15;
 19. Nedeľa (10.8.2014)
     Celodenná poklona Sviatosti Oltárnej do 21:30 
     Prosíme zapísať sa na zoznam pri vchode od Pastoračného centra.
  sv.omša Rajec 8:00; 9:30; 11:00;
  sv.omša Ďurčiná 8:00;  Jasenové 7:30; Veľká Čierna - august 9:00; Malá Čierna - august 10:15; 
 Oznamy:
 
 
Počas prázdnin z dôvodu čerpania dovolenky, je prázdninový režim.
Sväté omše v Ďurčine, Malej a Veľkej Čiernej sa počas augusta v nedele upravili. Ďakujeme za pochopenie. Prajeme požehnaný čas prázdnin a dovoleniek. Nezabúdajme na modlitbu, sviatostný život, sväté omše, aby sme s Božou pomocou tento čas aj šťastlivo a efektívne využili.
 
 
 
 
Deti, rodičov, príbuzných a priateľov pozývame na ukončenie Environmentálno-jazykového vzdelávacieho denného tábora s vyhodnotením a to poďakovacou sv. omšou v kostole sv. Ladislava v Rajci v piatok 8. 8. 2014 o 15.00 hod