Farské oznamy - 20. nedeľa cez rok

Autor: Slavomir Kalma, 17.08.2014
Farské oznamy
 20. nedeľa cez rok
 
V Rajci o 14:00 bude bude modlitba sv. ruženca. Srdečne ste pozvaní.
                                                                                         kontakt: 041/5422311, rajec@fara.sk
 Pondelok (18.8.2014)
 
sv.omša Rajec 6:10; 18:15;
 
sv.omša Rajec 6:10; 18:15;
sv.omša Ďurčiná 18:00;
 
sv.omša Rajec 6:10; 18:15;
  sv.omša Rajec 6:10; 18:15;
 
sv.omša Ďurčiná. 18:00; Domov vďaky 11:00;
Adorácia do 19:30 - možnosť dať úmysly;
 
sv.omša Rajec 6:10; 17:00;
sv.omša Ďurčiná 18:00; 
 Sobota (23.8.2014)
  sv.omša  Rajec 6:30; 18:15;
 21. Nedeľa (24.8.2014).
  sv.omša Rajec 8:00; 9:30; 11:00;
  sv.omša Ďurčiná 8:00;  Jasenové 7:30; Veľká Čierna - august 9:00; Malá Čierna - august 10:15; Zbýňov hody 9:30; 
 Oznamy:
 
 
Počas prázdnin z dôvodu čerpania dovolenky, je prázdninový režim.
Sväté omše v Ďurčine, Malej a Veľkej Čiernej sa počas augusta v nedele upravili. Ďakujeme za pochopenie. Prajeme požehnaný čas prázdnin a dovoleniek. Nezabúdajme na modlitbu, sviatostný život, sväté omše, aby sme s Božou pomocou tento čas aj šťastlivo a efektívne využili.
 
 
K sviatosti manželstva sa pripravujú: Sobota 23. 8. 2014:
Rajec 15:00; Juraj Krajčoviech, syn Milana a Antónie, bytom Rajec a Ivana Kurucová, dcéra Ferdinanda a Márie, bytom Rajec.
Rajec 16:00; Miroslav Meliš, syn Miroslava a Jozefíny, bytom Žilina a Katarína Gabrielová, dcéra Františka a Zuzany, bytom Rajec.
Jasenové 15:00; Ladislav Putera, syn Jána a Marty, bytom Jasenové a Iveta Brezániová, dcéra Marcela a Kataríny, bytom Jasenové.
Ak by niekto vedel o prekážkach, ktoré ohrozujú platnosť manželstva, nech to ohlási na fare.
 
 
 
Deti a animátori dnes popoludní odchádzajú na tábor do Slovenského raja. Pamätajme na nich v modlitbách.
 
V septembri bude možnosť prihlásiť sa na prípravu k sviatosti birmovania. Prihlášky sa budú dávať v škole. Dospelí nech prídu na faru.