Autor: Slavomir Kalma, 08.09.2014
24 x 7
Celotýždňová poklona Ježišovi v Sviatosti
 Veď Kristus je náš pokoj! ( Ef 2,14)

Tešíme sa , že ste prijali pozvanie na modlitbu. Počas Vašej prítomnosti v kostole môžete robiť všetko, čo Vám vnuká Vaša viera, nádej láska. Okrem toho aj toto:
 24 x 7
 
Vnímajte čo Vás osloví- Eucharistia, umelecké dielo, panel s modlitbami, lúče svetla... Nájdite si miesto, kde sa budete v Božej prítomnosti cítiť príjemne a slobodne

Ponúknite sa zo Stola Slova. Na stole vedľa vchodu nájdete Sväté písmo, texty zamyslení, meditácií a modlitieb. Použite ich ako pomôcku k modlitbe.

Lectio Divina - posvätné čítanie Svätého písma. Má tieto časti:
Čítanie - Veľmi pomaly čítať zvolený text. Nie veľa, ale hlboko.
Rozjímanie - Predstaviť si obsah textu, stať sa akoby účastníkom deja, premýšľať, čo to pre mňa znamená.
Modlitba - Odpovedať na pravdy Písma, na poznanú lásku Božiu slovami vďaky, chvály, klaňania, lásky.
Nazeranie - Slová ustupujú, prajeme si len ostať v tichu a v pokoji, v milujúcom pohľade na Božiu skúsenosť... A potom prichádza On a dáva...

Modlite sa umeleckým vyjadrením. Vedľa oltára sa nachádza Stôl tvorivosti. Môžete vytvoriť modlitbu kresbou, básňou, textom a pripevniť na panel.

Na stole tvorivosti nájdete papierovú kartičku, na ktorú môžete napísať svoj osobný nepokoj, kríž, mená ľudí, rodín, názvy obcí, krajín, ktorým ste vyprosovali zmierenie, Kristov pokoj, aby nám dal Kristus silu k zmiereniu sa, silu prekonávať hriech a vytvárať jednotu.

Zapísať svoju modlitbu do Knihy prosieb a vypočutých modlitieb. Nachádza sa na Stole tvorivosti vedľa oltára. Povzbudíte ostatných.

Na zver sa pomodlite k Duchu Svätému, čím „odovzdáte“ hliadku ďalšej osobe. Ak nie je nikto v kostole a nemôžete čakať do príchodu modlitebnej hliadky, volajte 0902-895899; 0908-949960; 0907-284870 alebo to oznámte na fare.

 
 
Modlitba sv. Františka o pokoj


Pane, urob ma nástrojom svojho pokoja.
Daj, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť;
odpustenie, kde sa množia urážky;
jednotu, kde vládne nesvornosť.

Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia;
vieru tým, čo pochybujú;
nádej tým, čo si zúfajú;
svetlo tým, čo tápu vo tmách;
radosť tým, čo smútia.

Pane, daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných,
než aby mňa potešovali;
skôr chápať iných, než aby mňa chápali;
skôr milovať iných, než aby mňa milovali.

Pretože len keď dávame – nadobúdame;
len keď zabúdame na seba – nachádzame seba samých;
len keď odpúšťame - dostáva sa nám odpustenia;
len keď odumierame sebe – povstávame k večnému životu.
 
Amen.

 
 
 
Modlitba za mier
a zmierenie medzi národmi

Všemohúci Bože,
voláme ťa naším Otcom, pretože veríme, že sa skláňaš k nám ako k svojim deťom.

Vieme, že túžiš po tom, aby sme na zemi žili v pokoji a v tvojej láske a posielaš nám Ducha Svätého, aby nám dával silu prekonávať hriech a vytvárať jednotu.

Ty si darcom pokoja, preto nás láskavo vypočuj,
keď ťa úpenlivo prosíme o mier a pokoj vo svete:

aby všetci ľudia pochopili, že nik nemá právo dosahovať svoje záujmy násilím a nenávisťou,aby kvôli sebectvu niekoľkých nemuseli mnohí utekať z vlastného domova, aby zodpovední bránili slobodu a dôstojnosť všetkých ľudí, aby nikto netrpel pre svoju vieru a národnosť, aby navždy zmĺkli zbrane, ktoré spôsobujú vyhasínanie nevinných ľudských životov.

Prosíme ťa, Otče, za Svätú zem, Irak, Sýriu, Ukrajinu a všetky krajiny, v ktorých človek bojuje proti človeku, brat proti bratovi:

nech odpustenie zvíťazí nad nenávisťou a pomstou, pokoj a mier nad každým konfliktom, ochrana ľudského života nad ekonomikou a vidinou bohatstva.

Nech tvoj Duch premôže tvrdosť ľudských sŕdc.

O to ťa prosíme na príhovor Sedembolestnej Panny Márie, Kráľovnej pokoja, skrze tvojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána, ktorý nám otvoril cestu do kráľovstva večného pokoja.
 
Amen.