Autor: Slavomir Kalma, 14.09.2014
Farské oznamy
 24. nedeľa cez rok - Povýšenie svätého kríža
 
Po svätých omšiach je celoslovenská zbierka u nás na kňazský seminár v Nitre.
Za milodary Pán Boh odplať.
Dnes o 13:30 vo farskom kostole je modlitba svätého ruženca, požehnanie
a ukončenie poklony 24 x 7.
V stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Úmysel: poďakovanie za úrodu.
                                                                                         kontakt: 041/5422311, rajec@fara.sk
 Pondelok (15.9.2014)
  Ďurčiná - hody
 
sv.omša Rajec 8:00; 9:30; 11:00;
sv.omša Ďurčiná 7:30; 10:45;
             Jasenové 7:30;
             Veľká Čierna 8:00;
             Malá Čierna 9:00;
             Zbyňov 9:00
 Utorok (16.9.2014)
 
sv.omša Rajec 6:10; 18:15;
sv.omša Školská kaplnka 7:15;
sv.omša Ďurčiná 18:00;
 Streda (17.9.2014)
 
sv.omša Rajec 6:10; 18:15;
 Štvrtok (18.9.2014)
 Vizitácia farnosti otcom biskupom. Večer po svätej omši stretnutie v Pastoračnom centre.
 
sv.omša Rajec 6:10; 18:15 - celebruje Mons. Doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. žilinský biskup;
 
sv.omša Ďurčiná. 18:00;
Adorácia do 20:00 - možnosť dať úmysly;
 Piatok (19.9.2014) 
 
sv.omša Rajec 6:10; 17:00;
sv.omša Ďurčiná 18:00;
 
sv.omša  Rajec 6:30; 18:15;
 25. Nedeľa cez rok (21.9.2014) Poďakovanie za úrodu
  Po svätých omšiach je možnosť zakúpením si perníkového srdca podporiť tradičnú akciu
  sestier sv. Vincenta - BOJ PROTI HLADU. Za milodary Pán Boh odplať.
  sv.omša Rajec 8:00; 9:30; 11:00;
 
sv.omša Ďurčiná - 7:30; 10:45;
             Jasenové - 7:30; 
             Veľká Čierna - 8:00; 
             Malá Čierna - 9:00
             Zbyňov 9:00;
 Oznamy:
 
 
Je možnosť prihlásiť' sa na prípravu k sviatosti birmovania a prvé sväté prijímanie.
Prihlášky sa dávajú v škole. Dospeli nech prídu na faru.

K sviatosti manželstva sa pripravujú: 15:00 Rajec
Jozef Pastierčin, syn Jozefa a Evy, bytom Rajec a Anna Makuková, dc. Miloša a Anny, bytom Rajec.
Kto by vedel o prekážkach, ktoré ohrozujú platnosť' sviatostného manželstva, nech to oznámi na fare.

Pán Boh odplať členom AdHoc Orchestru, Mestskému kultúrnemu stredisku Rajec i všetkým, ktorí sa pričinili o KONCERT FILMOVEJ HUDBY a postarali sa o hlboký umelecký zážitok.
Pán Boh odplať HopeRise za zorganizovanie sobotňajších chvál.

Dnes o 14:30 končíme celotýždňovú nonstop poklonu Eucharistickému Ježišovi. Modlili sme sa o vnútorný pokoj do svojho nepokoja, problémov, krížov. O pokoj a zmierenie pre naše rodiny, obce, ale aj krajiny, zvlášť Irak, Sýriu, Svätú zem a Ukrajinu. Bolo povzbudením, ako ste vytrvalo prichádzali na modlitbu počas dňa, ale aj v nočných hodinách. Vďaka patrí aj všetkým, ktorí na brali odvahu a napísali sa na konkrétnu hodinu, raz č i viackrát, takto sa mohla vytvoriť' aj po organizač n ej stránke nepretržitá modlitbová reťaz za pokoj.
Modlime sa o dar pokoja aj naďalej .
Pán Boh odplať členom všetkým, ktorí poklonu pripravili i všetkým Vám, ktorí ste sa jej zúčastnili.

Dnes v Malej Čiernej a Ďurčinej majú pripravený hodový program. Ste srdečne pozvaní.

28. septembra je v Šaštíne púť kresťanských podnikateľov. ... viac informácií (tu)