Bohoslužby

Autor: Slavomir Kalma, 13.10.2014
Bohoslužby vo Farskom kostole sv. Ladislava v Rajci počas týždňa
Pondelok 18:15
Utorok   6:10
Streda   6:10
Štvrtok 18:15
Piatok 6:00*) 6:10; 17:00
Sobota 6:30; 18:15
Nedeľa 8:00; 9:30; 11:00
    *) sv. omša v prvopiatkovom týždni
Informácie o svätých omšiach vo farskom kostole, na filiálkach a v prikázané sviatky nájdete vždy v aktuálnych nedeľných oznamoch. ...viac informácií