Autor: Slavomir Kalma, 13.10.2014
Duchovná obnova - OTVORENÉ SRDCE PRE JEHO PLÁN – Chceš viac spoznať nášho Kráľa? Chceš sa podieľať s nami na príprave birmovancov? Poď s nami prežiť Otcovu lásku, a začať žiť v život v spoločenstve. 7.-9.11.2014 Dolný Kubín.
 DUCHOVNÁ OBNOVA
 
Duchovná obnova - OTVORENÉ SRDCE PRE JEHO PLÁN – Chceš viac spoznať nášho Kráľa? Chceš sa podieľať s nami na príprave birmovancov? Poď s nami prežiť Otcovu lásku, a začať žiť v život v spoločenstve. 7.-9.11.2014 Dolný Kubín.
OTVORENÉ SRDCE PRE JEHO PLÁN
 
Chceš viac spoznať nášho Kráľa?
Chceš sa podieľať s nami na príprave birmovancov?
Poď s nami prežiť Otcovu lásku,
a začať žiť v život v spoločenstve.

Pozývame všetkých ľudí, spoločenstvá,
ktorí majú chuť venovať sa mladým ľuďom pri príprave na sv. birmovania, byť súčasťou Alfa tímu, cítia v srdci túžbu slúžiť a ísť vo vzťahu s Kristom ďalej, na
 
Duchovnú obnovu
7. - 9. novembra 2014
 
Prosíme, aby ste sa prišli zapísať po svätej omši do sákristie. Ďalšie informácie sa budú ohlasovať priebežne.
Tešíme sa na vás a veríme, že Pán Ježiš má pre nás pripravené skvelé a veľké veci.