Autor: Slavomir Kalma, 30.11.2014
Farské oznamy
1. adventná nedeľa
Po svätých omšiach je celeoslovenská zbierka ktorou podporíme katolícku charitu.
Za milodary Pán Boh odplať.
O 13:30 vo farskom kostole je modlitba svätého ruženca. Ste srdečne pozvaní.
                                                                                         kontakt: 041/5422311, rajec@fara.sk
 Pondelok (1.12.2014) 
 
sv. omša Rajec 6:40; 17:00
spoveď Malá Čierna 15:00;
spoveď Veľká Čierna 15:45 + sv. omša 16:30;
 Utorok (2.12.2014)
 
sv. omša Rajec 6:40; 17:00;
spoveď Jasenové 15:00-15:50;
spoveď Zbyňov 16:00 + sv. omša 17:00;
sv. omša Ďurčiná 17:00;
 
sv. omša Rajec 6:40; 17:00;
spoveď Ďurčiná 15:00-16:00;
 1.Štvrtok (4.12.014)
 
sv. omša Rajec 6:40; 17:00;
sv. omša Ďurčiná 17:00;
spoveď chorí od 8:00;
spoveď Rajec 16:30 - 20:00;
 
Adorácia do 20:00 - možnosť dať úmysly;
 1.Piatok (5.12.2014) 
 
sv. omša Rajec 6:40; 17:00;
sv. omša Ďurčiná 6:30; 18:00; Jasenové 18:00;
spoveď chorí od 8:00;
spoveď Rajec 13:00 - 17:00;
 
sv. omša Rajec 6:40; 17:00;
  2. Adventná nedeľa (7.12.2014)
  sv. omša Rajec 8:00; 9:30; 11:00;
 
sv. omša Ďurčiná 7:30; 10:45; Jasenové 7:30; Veľká Čierna 8:00; Malá Čierna - 9:00; Šuja 9:00;
14:30 Duchovná obnova speváckeho zboru sv. Ladislava;
 Oznamy:
 
 
Začíname Roráty už od pondelka.
Rorátne sväté omše budú v Rajci o 6:40 hod. V Ďurčine piatky o 6:30 hod.
Deti dostanú adventný kalendár, úlohy, ktoré budú aj odmenené, raňajky budú v Pastoračnom centre. Deti budú odvedené do škôl. Prosíme dobrovoľníkov o pomoc pri rorátoch. Dnes (30.11) o 16:00 hod. prosíme dobrovoľníkov aby pomohli pripraviť pre deti potrebné materiály. Podporiť Roráty možno do pokladničky.
 
Pozývame aj dospelých na stretnutie v rámci prípravy na Advent a Vianoce. Každý štvrtok pri večernej svätej omši . Témy: svedomie, príprava k sviatosti zmierenia, sviatosť zmierenia.
Pozývame tiež mládež každý piatok.
 
V sobotu 13. decembra – CHVÁLY – Téma: svätá omša.
 
DOBRÁ NOVINA
Kto chce sa stať koledníkom Dobrej noviny, prihláste sa v sakristii. Tiež aj zodpovedné osoby Dobrej noviny prihláste sa v sakristii. Ich stretnutie bude dnes (30.11) o 18:00 hod. Pastoračnom centre.
Stretnutie všetkých koledníkov bude 5. Decembra o 18:00 hod. v Pastoračnom centre.
Kto si chce pozvať koledníkov a ešte u nich neboli nech sa zapíše v predsieni kostola pri vchode od Pastoračného centra. Tiež tí, ktorí už nechcú prijať koledníkov sa tam môžu odhlásiť.
 
Tradičná potravinová zbierka na pomoc rodinám vo farnosti.
Lístky s názvom potravín sú pri vchode kostola. Potraviny možno priniesť k sestričkám do konca novembra. Vďaka všetkým, ktorí sa podelia.
 
Zbierka sladkostí pre deti z chudobnejších rodín.
Milé deti pozývam Vás, aby ste sa zapojili do zbierky sladkostí pre deti z chudobnejších rodín. Pred oltárom v kostole v Rajci bude od 1.12. do 14.12. položený kôš, do ktorého môžete vložiť sladkosť, ktorú chcete darovať iným deťom. Ďakujeme
 
Adventné modlitebné stretnutia
Katolíka spojená škola a rehoľné sestry sv. Vincenta vás pozývajú na ADVENTNÉ MODLITEBNÉ STRETNUTIA každú sobotu večer o 18:00 hod. po svätej omši počas celého adventu v areáli školy I. stupňa pri sestričkách. Pozývame nielen všetky deti, ale aj rodičov, starých rodičova všetkých ľudí dobrej vôle. Prvé stretnutie je už túto sobotu 29.11. o 18:00 hod. pod adventným vencom.
 
V pondelok na začiatku vyučovania bude v cirkevnej škole požehnanie adventných vencov.
 
Vo farskom kostole je pokazený kotol. Pre jeho neustálu poruchovosť bola doporučená jeho výmena. Momentálne sa preto nekúri. Prosíme o trpezlivosť. Problém je v riešení.
 
 
Prejame požehnaný týždeň