Autor: Slavomir Kalma, 11.01.2015
Zámerom je pomôcť všetkým manželským párom posilniť, prehĺbiť vzájomný vzťah a budovať zdravé manželstvo na celý život. Každé stretnutie začína večerou. Nasleduje prednáška cez projektor z DVD, po ktorej alebo počas ktorej majú manželia príležitosť sa spolu ako pár porozprávať. Rozhovor vedú na tému večera ...
 
M A N Ž E L S K É   V E Č E R Y
 
Pozvánka na kurz
 
 Zámerom je pomôcť všetkým manželským párom posilniť, prehĺbiť vzájomný vzťah a budovať zdravé manželstvo na celý život.
Každé stretnutie začína večerou. Nasleduje prednáška cez projektor z DVD, po ktorej alebo počas ktorej majú manželia príležitosť sa spolu ako pár porozprávať. Rozhovor vedú na tému večera i o dôležitých otázkach, na ktoré v rýchlosti bežného dňa nie je čas.
Všetko prebieha v príjemnom prostredí a priateľskej atmosfére. Súkromie každého páru je rešpektované, skupinová diskusia nie je súčasťou kurzu. O svojom vzťahu nemusia manželia nikomu ďalšiemu nič hovoriť.
 
Dátumy a témy stretnutí:
 22. 2. o 17:00   1.  večer - Budovanie pevných základov (zmena termínu)
 28. 2.   2.  večer - Umenie komunikovať
   7. 3.   3.  večer - Riešenie konfliktov
 14. 3.   4.  večer - Silia odpustenia
 21. 3.   5.  večer - Rodičia a svokrovci
 28. 3.   6.  večer - Dobrý sex
 11. 4.   7.  večer - Láska v akcii
 18. 4.   Slávnostná záverečná večera
 
Stretnutie začína vždy  v sobotu o 17:30 večerou a trvá dve hodiny. Opatrovanie detí zatiaľ je zabezpečené.
Kurz sa uskutoční v pastoračnom centre Farnosti Rajec. Nájdete ho z ľavej strany kostola. Parkovať môžete pred budovou pastoračného centra.
 
Prihlásiť sa na Manželské večery môžete
e-mailom rajec@fara.sk - uveďte meno a priezvisko, alebo prihláškou, ktorá je pri vchode do kostola.
 
Na pokrytie nákladov na večere a materiály pre účastníkov kurzu môžete venovať dobrovoľný príspevok počas jednotlivých večerov.