Autor: Slavomir Kalma, 22.02.2015
 
FARSKÉ OZNAMY
1.  pôstna nedeľa
Po svätých omšiach možnosť podporiť celoslovenskú zbierku na katolícku charitu.
Za milodary Pán Boh odplať.
 
   O 14:00 Pobožnosť krížovej cesty. Pozývame zvlášť všetkých mužov.
   O 17:00 začínajú v Pastoračnom centre Manželské večery.
   O 18:30 je stretnutie s animátormi.
   V stredu, piatok a v sobotu sú jarné kántrové dni. Úmysel: Za odpustenie hriechov a dar lásky.
                                                                                              kontakt:  041/5422311, rajec@fara.sk
 Pondelok (23.2.2015) Sv. Polykarp zo Smyrny, biskup a mučeník; spomienka ...
                                 Viac informácií Životopisy svätých
 
sv. omša Rajec 6:10; 17:00;
 Utorok (24.2.2015)
 
sv. omša Rajec 6:10; 17:00;
sv. omša Ďurčiná 17:00; Veľká Čierna 18:00;
 
 Streda (25.2.2015)
 
sv. omša Rajec 6:10; 17:00; 
sv. omša Zbyňov 18:00;
 
 Štvrtok (26.2.2015) Katechézy o Do neba volajúcich hriechov
                              Adorácia do 18:30 - možnosť dať úmysly;
 
sv. omša Rajec 6:10; 17:00;
sv. omša Ďurčiná 17:00;
Liturgický kalendár na tento deň
 Piatok (27.2.2015) Stretnutie birmovancov
 
sv. omša Rajec 6:10; 17:00;
sv. omša Ďurčiná 17:00; Jasenové 18:00;
 
 Sobota (28.2.015) 
 
sv. omša Rajec 6:30; 17:00;
 
 2. pôstna nedeľa (1.3.2015)
 
sv. omša Rajec 8:00; 9:30; 11:00;
sv. omša Ďurčiná 7:30; 10:45; Jasenové 7:30; Veľká Čierna 8:00; Malá Čierna 9:00; Zbyňov 9:00;
 
 
 
POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY
V pôste po popolcovej strede sa budeme modliť Pobožnosť krížovej cesty vo farskom kostole v piatok o 16:15 a v nedeľu o 14:00 hod.
Na filiálkach v piatok o 17:00 (Ďurčiná o 16:30) a v nedeľu o 14:00 hod.
Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
Pobožnosť krížovej cesty si môžete pripraviť ako jednotlivci, spoločenstvo... Treba sa zapísať do zoznamu pri vchode do kostola od Pastoračného centra.
 
PÔSTNA KRABIČKA PRE AFRIKU
Podporiť Charitu môžete okrem tradičnej jarnej zbierky aj formou PÔSTNEJ KRABIČKY PRE AFRIKU, ktorou sa Slovenská katolícka charita snaží upozorniť na potrebu solidarity s deťmi postihnutými vírusom HIV a chorobou AIDS c africkej Ugande. Ak by sa vám tohoročná pôstna krabička nedostala, všetky potrebné sú aj na internetovej stránke www.charita.sk alebo www.postnakrabicka.sk
...viac informácií
 
- V piatok stretnutie birmovancov o 17:00 sv. omšou a pokračuje o 18:15 v Kultúrnom dome v Rajci
- V sobotu v Pastoračnom centre pokračujú Manželské večery.
- Štvrtky o 17:00 pri sv. omši vás pozývame dospelých na štvrtkovú katechézu o Do neba volajúcich hriechoch.
 
Milé deti, pozývame vás zapojiť sa do pôstnej aktivity. V škole dostanete pracovné listy, alebo zošity, ktoré si môžete vypĺňať. Na sv. omšiach pozorne počúvajte čítania, ktoré nás vedú k predsavzatiam vylepšiť niečo v živote, vzťahoch. Za účasť na pobožnosti krížovej cesty si môžete v pracovnom zošite nalepiť samolepku.
 
Milodar na kostol: pohreb Zbyňov 50.- €. Pán Boh odplať.
Pán Boh odplať aj za organizovanie a pomoc pri zabezpečení kurzu pre organistov.
 
Prajeme požehnaný týždeň.