Autor: Slavomir Kalma, 01.03.2015
 
FARSKÉ OZNAMY
2.  pôstna nedeľa
 
   O 13:30 je modlitba svätého ruženca.
   O 14:00 Pobožnosť krížovej cesty, dnes ženy a matky.
   O 17:00 v Pastoračnom centre pokračujú Manželské večery.
                                                                                              kontakt:  041/5422311, rajec@fara.sk
 Pondelok (2.3.2015) 
 
sv. omša Rajec 6:10; 17:00;
spoveď Malá Čierna 15:00; Veľká Čierna 15:45;
sv. omša Veľká Čierna 16:30;
 Utorok (3.3.2015)
 
sv. omša Rajec 6:10; 17:00; Kaplnka Katolícka škola 7:15;
sv. omša Ďurčiná 17:00; 
spoveď  Jasenové 15:00 - 15:50; Zbyňov 16:00 + sv. omša 17:00;
 
 Streda (4.3.2015)
 
sv. omša Rajec 6:10; 17:00; 
spoveď Ďurčiná 15:30 - 16:15;
 
 1. Štvrtok (5.3.2015) Katechézy o Do neba volajúcich hriechov
                              Adorácia do 18:30 - možnosť dať úmysly;
 
sv. omša Rajec 6:10; 17:00;
sv. omša Ďurčiná 17:00;
spoveď chorí od 8:00;  Rajec 16:00 - 20:00;
Liturgický kalendár na tento deň
 1. Piatok (6.3.2015) 
 
sv. omša Rajec 6:10; 17:00; sv. omša birmovanci - 18:30; 
sv. omša Ďurčiná 18:00; Jasenové 18:00;
spoveď chorí od 8:00;  Rajec 13:00 - 17:00;
 
 1. Sobota (7.3.2015) 
 
sv. omša Rajec 6:30; 17:00;
 
 3. pôstna nedeľa (8.3.2015)
 
sv. omša Rajec 8:00; 9:30; 11:00;
sv. omša Ďurčiná 7:30; 10:45; Jasenové 7:30; Veľká Čierna 10:15; Malá Čierna 9:00; Šuja 9:00;
 
 
 
POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY
Pobožnosť krížovej cesty vo farskom kostole sa modlíme:
v piatok o 16:15 a v nedeľu o 14:00 hod.
Na filiálkach v piatok o 17:00 (Ďurčiná o 16:30) a v nedeľu o 14:00 hod.
Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
Pobožnosť krížovej cesty si môžete pripraviť ako jednotlivci, spoločenstvo... Treba sa zapísať do zoznamu pri vchode do kostola od Pastoračného centra.
 
PÔSTNA KRABIČKA PRE AFRIKU
Podporiť Charitu môžete okrem tradičnej jarnej zbierky aj formou PÔSTNEJ KRABIČKY PRE AFRIKU, ktorou sa Slovenská katolícka charita snaží upozorniť na potrebu solidarity s deťmi postihnutými vírusom HIV a chorobou AIDS c africkej Ugande. Ak by sa vám tohoročná pôstna krabička nedostala, všetky potrebné sú aj na internetovej stránke www.charita.sk alebo www.postnakrabicka.sk
 
- V stredu 18:00 nácvik Pašií.
- Štvrtky o 17:00 pri sv. omši vás pozývame dospelých na štvrtkovú katechézu o Do neba volajúcich
  hriechoch - vykorisťovanie.
- V piatok stretnutie birmovancov o 18:30 sv. omša.
- V sobotu v Pastoračnom centre pokračujú Manželské večery.
 
Milé deti, pozývame vás zapojiť sa do pôstnej aktivity. Máte pracovné listy, alebo zošity, ktoré si môžete vypĺňať. Na sv. omšiach pozorne počúvajte čítania, ktoré nás vedú k predsavzatiam vylepšiť niečo v živote, vzťahoch. Za účasť na pobožnosti krížovej cesty si môžete v pracovnom zošite nalepiť samolepku.
 
Milodar na kostol: Bohu známy z krstu 70,-€, pohrebov v Rajci 170.-€, z Ďurčiny od chlapcov 100,-€
Pán Boh odplať.
Zbierka na podporu Katolíckej charity 1500,-€ Za milodary Pán Boh odplať.
 
Prajeme požehnaný týždeň.