Farské oznamy - 3. pôstna nedeľa

Autor: Slavomir Kalma, 08.03.2015
 
FARSKÉ OZNAMY
3.  pôstna nedeľa
 
   O 13:30 je modlitba svätého ruženca.
   O 14:00 Pobožnosť krížovej cesty - dnes za nezamestnaných.
   O 18:30 v stretnutie animátorov prípravy birmovancov v Pastoračnom centre.
                                                                                              kontakt:  041/5422311, rajec@fara.sk
 Pondelok (9.3.2015) 
 
sv. omša Rajec 6:10; 17:00;
 Utorok (10.3.2015)  Celodenná poklona Sviatosti Oltárnej do 21:30
 
sv. omša Rajec 6:10; 17:00; Kaplnka Katolícka škola 7:15;
sv. omša Ďurčiná 17:00; Malá Čierna 18:00; 
 
 Streda (11.3.2015)
 
sv. omša Rajec 6:10; 17:00;
sv. omša Zbyňov 18:00; 
 
 Štvrtok (12.3.2015) Katechézy o Do neba volajúcich hriechov
                              Adorácia do 18:30 - možnosť dať úmysly;
 
sv. omša Rajec 6:10; 17:00; Domov vďaky 11:00;
sv. omša Ďurčiná 17:00;
Liturgický kalendár na tento deň
 Piatok (13.3.2015) 
 
sv. omša Rajec 6:10; 17:00;
sv. omša Ďurčiná 17:00; Jasenové 18:00;
 
 Sobota (14.3.2015)  CHVÁLY o 18:30 srdečne ste pozvaní
 
sv. omša Rajec 6:30; 17:00;
 
 4. pôstna nedeľa (15.3.2015)
 
sv. omša Rajec 8:00; 9:30; 11:00;
sv. omša Ďurčiná 10:45; Jasenové 7:30; Veľká Čierna 8:00; Malá Čierna 9:00; Zbyňov 9:00;
 
 
 
POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY
Pobožnosť krížovej cesty vo farskom kostole sa modlíme:
v piatok o 16:15 a v nedeľu o 14:00 hod.
Na filiálkach v piatok o 17:00 (Ďurčiná o 16:30) a v nedeľu o 14:00 hod.
Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
Pobožnosť krížovej cesty si môžete pripraviť ako jednotlivci, spoločenstvo... Treba sa zapísať do zoznamu pri vchode do kostola od Pastoračného centra.
 
- V stredu 18:00 nácvik Pašií.
- Štvrtky o 17:00 pri sv. omši vás pozývame dospelých na štvrtkovú katechézu o Do neba volajúcich
  hriechoch - zadržanie spravodlivej mzdy.
- V piatok stretnutie birmovancov o 17:00 sv. omša, pokračuje v Kultúrnom dome o 18:15.
  Výročie zvolenia pápeža Františka. Pamätajme na neho v modlitbách.
- V sobotu v Pastoračnom centre pokračujú Manželské večery.
 
Deti, máte pracovné listy, alebo zošity, ktoré si môžete vypĺňať. Na sv. omšiach pozorne počúvajte čítania, ktoré nás vedú k predsavzatiam vylepšiť niečo v živote, vzťahoch. Za účasť na pobožnosti krížovej cesty si môžete v pracovnom zošite nalepiť samolepku.
 
V stredu sa odchádza na farskú púť do Svätej zeme o 17:00 od kostola. Nezabudnite na inštrukcie cestovnej kancelárie, pas. Pamätajme na seba v modlitbách. V Ďurčine bude preto sv. omša v nedeľu len o 10:45. Pán Boh odplať za pochopenie.
 
Čaká nás generálne oprava zvonov v Rajci, ktoré sú v zlom stave - treba nový mechanizmus.
Zbierajú sa ponuky. Ak by ste mali dobrý tip dajte vedieť na fare.
 
Milodar na kostol: pohrebu v Rajci 50,-€, Krst 60,-€ Pán Boh odplať.
 
Prajeme požehnaný týždeň.