Autor: Slavomir Kalma, 28.03.2015
Kvetná nedeľa o 16:00 krížová cesta ulicami mesta Rajec.; ZELENÝ ŠTVRTOK Poklona Sviatosti Oltárnej do 22:00; o 20:00 modlitba svätého ruženca; VEĽKÝ PIATOK o 20:00 modlitba svätého ruženca, poklona krížu, nočná poklona pri Božom hrobe Obrady - Rajec 15:30; Veľká Čierna 15:30; Ďurčiná 18:00; Jasenové 18:00; BIELA SOBOTA Obrady veľkonočnej vigílie - Rajec 19:30; Veľká Čierna, Ďurčiná, Jasenové 19:30;
 
BOHOSLUŽBY POČAS VEĽKEJ NOCI 2015
  
                                                                                              kontakt:  041/5422311, rajec@fara.sk
  Kvetná nedeľa (29.3.2015)
     o 13:30 modlitba sv. ruženca  
     o 14:00 krížová cesta kôli počasiu v kostole ulicami mesta Rajec
 
Sv. omša Rajec 8:00; 9:30; 11:00;
Sv. omša Ďurčiná 7:30; 10:45; Jasenové 7:30; Veľká Čierna 8:00; Malá Čierna 9:00; Kľače 9:00;
 
 Pondelok (30.3.2015) 
 
Sv. omša Rajec 6:10;
Sv. spoveď Fačkov, Rajecká Lesná
 Utorok (31.3.2015) Deň modlitieb a pôstu za mučeníkov misií  
 
Sv. omša Rajec 6:10; 17:00; Kaplnka Katolícka škola 7:15;
 
 Streda (1.4.2015) 
 
Sv. omša Rajec 8:00; 17:00;
 
 ZELENÝ ŠTVRTOK (2.4.2015) Poklona Sviatosti Oltárnej do 22:00;
                                               o 20:00 modlitba svätého ruženca;
 
Sv. omša Rajec 16:30;
Malá Čierna 16:30; Ďurčiná 18:30; Jasenové 18:30;
Liturgický kalendár na tento deň
 VEĽKÝ PIATOK (3.4.2015)  o 20:00 modlitba svätého ruženca,
                                          poklona krížu, nočná poklona pri Božom hrobe;
 
Obrady - Rajec 15:30;
Obrady - Veľká Čierna 15:30; Ďurčiná 18:00; Jasenové 18:00
Ranné chvály: Rajec, Ďurčiná, Jasenové 7:30;
Krížová cesta: Rajec 8:30; Rajecká Lesná 10:00;
 
 BIELA SOBOTA (4.4.2015) 
 
Obrady veľkonočnej vigílie - Rajec,Veľká Čierna, Ďurčiná, Jasenové 19:30;
Ranné chvály: Rajec, Ďurčiná, Jasenové 7:30;
Pokolna pri Božom hrobe do 18:15;
o 19:30 pred Misijným krížom - priniesť si so sebou sviece, kahance;
 
  VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (5.4.2015) 
 
Sv. omša Rajec 8:00; 9:30; 11:00;
Sv. omša Ďurčiná 7:30; 10:45; Jasenové 7:30; Veľká Čierna 8:00; Malá Čierna 9:00; Zbyňov 9:00;
Pri sv. omšiach požehnanie veľkonočných pokrmov (mäso, syr, vajíčka...)
Po sv. omšiach výročná farská zbierka
 
  VEĽKONOČNÝ PONDELOK (6.4.2015) 
 
Sv. omša Rajec 8:00; 9:30;
Sv. omša Ďurčiná 7:30; 10:45; Jasenové 7:30; Veľká Čierna 8:00; Malá Čierna 9:00; Šuja 9:00;
 
 
 
Kristus, náš Pán vstal zmŕtvych ! Aleluja !
Radujme sa ! Aleluja !
 
Požehnané a milostiplné
prežitie veľkonočných sviatkov
Vám vyprosujú Vaši kňazi:
 
                             Peter Hluzák, Pavol Gera,
                                                          Ján Bittšanský, Lukáš Franek a Pavel Židek