Farské oznamy - 2. veľkonočná nedeľa

Autor: Slavomir Kalma, 12.04.2015
 
FARSKÉ OZNAMY
2. veľkonočná nedeľa
Dnes o 14:00 je modlitba svätého ruženca, o 18:30 bude stretnutie animátorov v Pastoračnom centre.
Večerné sv. omše v  Rajci už budú o 18:15, okrem piatku.
  
                                                                                              kontakt:  041/5422311, rajec@fara.sk
  Pondelok (13.4.2015) 
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
 Utorok (14.4.2015)
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15; školská kaplnka 7:15;
Sv. omša Malá Čierna 17:00; Ďurčiná 18:00;
 
 Streda (15.4.2015) 
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
Sv. omša Šuja 17:00;
 
 Štvrtok (16.4.2015) 
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
Sv. omša Ďurčiná 18:00;
Liturgický kalendár na tento deň
 Piatok (17.4.2015)  
 
Sv. omša Rajec 6:10; 17:00; birmovanci 18:15;
Sv. omša Ďurčiná 18:00; Jasenové 18:00;
 
 Sobota (18.4.2015) 
 
Sv. omša Rajec 6:30; 18:15;
 
 3. veľkonočná nedeľa - Biblická (19.4.2015)
 
Sv. omša Rajec 8:00; 9:30; 11:00;
Sv. omša Ďurčiná 7:30; 10:45; Jasenové 7:30; Veľká Čierna 8:00; Malá Čierna 9:00; Zbyňov 9:00;
 
 
 
- Pašiový zbor má rozbor spevu v pondelok po sv. omši v Pastoračnom centre 
- v piatok sv. omša o 17:00 a po nej stretnutie birmovancov o 18:30 v kostole
- v nedeľu ukončenie  Manželských večerov

K sviatosti manželstva sa pripravujú:
18.4.2015 o 15:00 Rajec – Lukáš Vereš, bytom Ďurčiná a Barbora Pauliniová, bytom Rajec
18.4.2015 o 15:30 Ďurčiná – Ján Rybár, bytom Rajec a Anna Melová, bytom Ďurčiná
Kto by vedel o skutočnostiach, ktoré ohrozujú platnosť sviatostného manželstva , nech to oznámi na fare
 
20. apríla (pondelok) o 19:00 v Pastoračnom centre pozývame na stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi
a ich rodičmi  ZŠ Ďurčiná a SKŠ J.M. v Rajci

Milodary: Bohu známy Ďurčiná 100 €; z pohrebu Rajec 70,-€; krsty 150,-€.  Pán Boh odplať.