Autor: Slavomir Kalma, 26.04.2015
Pondelok Sv. omša Rajec 6:10; 18:15; Veľká Čierna 17:30; Spoveď Malá Čierna 16:00; Veľká Čierna 16:45; Utorok Sv. omša Rajec 6:10; 18:15; školská kaplnka 7:15; Ďurčiná 18:00; Spoveď Jasenové 16:00-16:50; Zbýňov 17:00 + sv. omša 18:00; Streda Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;Spoveď Ďurčiná 16:30-17:15; Štvrtok Sv. omša Rajec 6:10; 18:15; Domov vďaky 10:00; Sv. omša Ďurčiná 17:00; Spoveď chorí od 8:00 iba p.k. Franek; Rajec 17:00 - 20:00; 1-Piatok Sv. omša Rajec 6:00; 17:00; Ďurčiná 18:00; Jasenové 18:00;Spoveď chorí od 8:00 p.k. Gera až zo štvrtku; Rajec 13:00-17:00;1-Sobota Sv. omša Rajec 6:30; 18:15;Rajecká Lesná-Fatimská sobota; 5-veľkonočná nedeľa Sv. omša Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 7:30; 10:45; Jasenové 7:30; Veľká Čierna 8:00; Malá Čierna 9:00; Kľače 9:00;
FARSKÉ OZNAMY
4. veľkonočná nedeľa - nedeľa Dobrého Pastiera
             Po sv. omšiach celoslovenská zbierka na kňažský seminár - Nitra. 
             Dnes o 14:00 je modlitba svätého ruženca.
             Májové pobožnosti sú pred sv. omšami. Obetujeme ich za našu farnosť, birmovancov,
             prvoprijímajúce deti.
                                                                                              kontakt:  041/5422311, rajec@fara.sk
  Pondelok (27.4.2015)
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15
Sv. omša Veľká Čierna 17:30;
Spoveď Malá Čierna 16:00; Veľká Čierna 16:45;
 Utorok (28.4.2015) 
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15; školská kaplnka 7:15;
Sv. omša Ďurčiná 18:00;
Spoveď Jasenové 16:00 - 16:50; Zbyňov 17:00 + sv. omša 18:00;
 
 Streda (29.4.2015) Sv. Katarína Sienská, panna, učiteľka Cirkvi, spolupatrónka Európy, spomienka
                             ...viac informácií Životopisy svätých
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
Spoveď Ďurčiná 16:30 - 17:15;
 
 Štvrtok (30.4.2015) 
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15; Domov vďaky 10:00;
Sv. omša Ďurčiná 17:00;
Spoveď chorí od 8:00 iba p.k. Franek;
Spoveď Rajec 17:00 - 20:00;
Liturgický kalendár na tento deň
 1. Piatok (1.5.2015)
 
Sv. omša Rajec 6:00; 17:00;
Sv. omša Ďurčiná 18:00; Jasenové 18:00;
Spoveď chorí od 8:00 p.k. Gera aj zo štvrtku;
Spoveď Rajec 13:00 - 17:00;
 
 1. Sobota (2.5.2015) Sv. Atanáz, biskup a učiteľ Cirkvi, spomienka ...viac informácií Životopisy svätých
 
Sv. omša Rajec 6:30; 18:15;
Rajecká Lesná - Fatimská sobota; Odchod autobusu zo Zbyňova, cez filiálky a Rajec o 16:00;
 
 5. veľkonočná nedeľa  (3.5.2015)
 
Sv. omša Rajec 8:00; 9:30; 11:00;
Sv. omša Ďurčiná 7:30; 10:45; Jasenové 7:30; Veľká Čierna 8:00; Malá Čierna 9:00; Kľače 9:00;
 
 
 
K sviatosti manželstva sa pripravujú:
Rajec - 15:00 – Peter Kasman, bytom Rajec a Petra Hojová, bytom Rajec .
Kto by vedel o skutočnostiach, ktoré ohrozujú platnosť sviatostného manželstva , nech to oznámi na fare
 
Fatimské soboty v Rajeckej Lesnej
2. mája začnú v Rajeckej Lesnej Fatimské soboty. Začína ich náš rajecký dekanát. Srdečne ste pozvaní.
 
Pozvanie 3. mája
od 13:00 Višňové je púť ku sv. Jánovi Pavlovi II.
od 15:00 Rajecké Teplice predstavenie: Svätica sĺz – sv. Monika.
 
Otec biskup ďakuje za podporu prenasledovaných kresťanov na Blízkom východe a v Afrike zo strany islamských radikálov. Naša diecéza cez KBS tak mohla poslať vďaka zbierke príspevok 79606.- €.

Výstup do sedla pod Hnilickou Kýčerou
V piatok 8. mája 2015 Vás Občianske združenie Tilia pozýva na výstup do sedla pod Hnilickou Kýčerou, kde bude na poludnie pri kríži svätá omša. Odchod peších pútnikov z Rajca bude o 8:00 od kostola.
Zraz v Ďurčinej bude o 6:30 pri kaplnke sv. Michala. Motorovým vozidlám bude umožnený vstup po lesnú škôlku, ďalej možno pokračovať pešo, resp. na bicykloch.

Misijná púť detí
eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí pozýva všetkých koledníkov Dobrej noviny ale aj ostané deti na Misijnú púť detí, ktorá sa uskutoční 9. mája 2015 v Rajeckej Lesnej. Prihlášku a inštrukcie si môžete pozrieť na stránke www.erko.sk . Tešia sa na vás vaši animátori.

Milodary:
Pohreb v Rajci 150,-€; sobáš Rajec100,-€; Bohu známi Rajec 100,-€; sobáš Ďurčiná 100,-€; Pán Boh odplať.
 
Prajeme požehnaný týždeň.