Autor: Slavomir Kalma, 21.05.2015
 
Pastorácia povolaní - Otázky a odpovede o duchovnom povolaní
PASTORÁCIA POVOLANÍ

Ak máš otázku o duchovnom povolaní či o rozlišovaní povolania, opýtaj sa...
Otázku môžeš položiť aj priamo niektorému z našich poradcov. Môžeš nás tiež poprosiť o dlhodobé poradenstvo a duchovné doprevádzanie na tvojej ceste...
viac informácií:
 

  na späť - Rok zasväteného života 2015