Farské oznamy - Nedeľa zoslania Ducha svätého

Autor: Slavomir Kalma, 24.05.2015
Pondelok Sv. omša Rajec 6:10; 18:15; školská kaplnaka 7:15; Utorok Rajec 6:10; 18:15; Šuja 15:30; Streda Rajec 6:10; 18:15; V.Čierna 17:00; Štvrtok Adorácia v Rajci do 19:30; Rajec 6:10; 18:15; Ďurčiná 18:00; Piatok Sv. omša Rajec 6:10; 17:00; 18:30-birmovanci; Ďurčiná 18:00; Sobota Rajec 6:30; 18:15; Nedeľa-Najsvätejšej Trojice,slávnosť Rajec 7:45; 9:15; 10:30; Prvé sv.prijímanie detí o 10:30
FARSKÉ OZNAMY
Nedeľa zoslania Ducha Svätého – za obvyklých podmienok možno získať úplné odpustky
   Končí sa veľkonočné obdobie. Začína obdobie cez rok – zelená liturgická farba. Modlíme sa Anjel Pána.
   Dnes o 14:00 je modlitba sv. ruženca a ukončenie poklony 7x24 .
                                                                                              kontakt:  041/5422311, rajec@fara.sk
  Pondelok (25.5.2015) Svätodušný po večernej sv. omši sa odovzdajú sa šaty z prvého sv. prijímania.
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15; školská kaplnka  - maturanti 7:15;
Sv. omša Ďurčiná 18:00; Jasenové 17:00;
 Utorok (26.5.2015)Svätého Filipa Neriho, kňaza, spomienka ...Viac informácií Životopisy svätých
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15; večer po sv. omši nácvik prvoprijímajúcich detí
Sv. omša Šuja 15:30;
 
 Streda (27.5.2015) 
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
Sv. omša Veľká Čierna 17:00;
 
 Štvrtok (28.5.2015) Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok
                              Adorácia do 19:30;
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
Sv. omša Ďurčiná 18:00;
Liturgický kalendár na tento deň
 Piatok (29.5.2015) 
 
Sv. omša Rajec 6:10; 17:00; birmovanci 18:30;
Sv. omša Ďurčiná 18:00;
Deti, po večernej sv. omši v Pastoračnom centre bude výroba suvenírov na podporu letných táborov. Ste všetci pozvaní.
 
 Sobota (30.5.2015) Spomienka Panny Márie
 
Sv. omša Rajec 6:30; 18:15;
8:30 nácvik prvoprijímajúcich detí s rodičmi a sviatosť zmierenia do 10:30. Povzbudzujeme k nej celé rodiny.
 
  9. Nedeľa cez rok  (31.5.2015) Najsvätejšej Trojice, slávnosť - Výročná farská poklona do 22:00.
                                Možnosť zapísať sa na zoznam pri bočnom vchode kostola od Pastoračného centra.
 
Sv. omša Rajec 7:45; 9:15; 10:30; Prvé sväté prijímanie detí o 10:30;   ( V Rajci sú posunuté sv. omše. );
Sv. omša Ďurčiná 7:30; 10:45; Jasenové 7:30; Veľká Čierna 8:00; Malá Čierna 9:00; Zbyňov 9:00;
 
 
 
23. - 31. máj Týždeň modlitieb
Týždeň modlitieb ,, Mladých za mladých“ a ,,Týždeň s „Vypni telku, zapni seba“, osobná, spoločná modlitba, sv. omša, adorácia štvrtok, nedeľu...
 
K sviatosti manželstva sa pripravujú:
Miloš Húdek, syn Blažeja a Žofie, bytom Veľká Čierna a Mgr.Lenka Lednická, dc. Dušana a Vlasty, bytom Malá Lednica. Kto by vedel o skutočnostiach, ktoré ohrozujú platnosť sviatostného manželstva, nech to oznámi na fare.
 
Pán Boh odplať všetkým, ktorí sa pričinili o prípravu a realizáciu poklony 7x24.
Pán Boh odplať rodičom i všetkým, ktorí sa pričinili o dôstojné slávenie 1. sv. prijímania detí.
 
 
Prajeme požehnaný týždeň.