Autor: Slavomir Kalma, 05.07.2015
Pondelok 6:10,18:00; Utorok 6:10; 18:15; Ďurčiná 18:00 Streda Rajec 6:10; 18:15; Štvrtok Rajec 6:10; 18:15; Ďurčiná 18:00; Piatok Raje 6:10; 17:00; Ďurčiná 18:00; Sobota 6:30; 18:15; Nedeľa 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčná 7:30; 10:45; Jasenové 7:30; V.Čierna 8:00; M.Čierna, Zbyňov 9:00;
FARSKÉ OZNAMY
 Svätých Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov
  Dnes:
    - Veľká Čierna, hody
    - 1. nedeľa v mesiaci. V Rajci o 13:30 bude vystavená Sviatosť Oltárna do 14:30 .
                                                                                              kontakt:  041/5422311, rajec@fara.sk
  Pondelok (6.7.2015) Svätej Márie Goretti, panny a mučenice, spomienka;
                                     ... viac informácií Životopisy svätých
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:00;
 Utorok (7.7.2015)
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
Sv. omša Ďurčiná 18:00;
 
 Streda (8.7.2015)
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
 
 Štvrtok (9.7.2015)
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
Sv. omša Ďurčiná 18:00;
 Piatok (10.7.2015) Celodenná poklona do 21:30 
 
Sv. omša Rajec 6:10; 17:00
Sv. omša Ďurčiná 18:00;
 
 1.Sobota (11.7.2015) Svätého Benedikta, opáta, spolupatróna Európy, spomienka;
                                     ...viac informácií Životopisy svätých  
 
Sv. omša Rajec 6:30; 18:15;
 
  15. Nedeľa (12.7.2015)
 
Sv. omša Rajec 8:00; 9:30; 11:00;
Sv. omša Ďurčiná 7:30; 10:45; Jasenové 7:30; Veľká Čierna 8:00; Malá Čierna 9:00;  Šuja 9:00;
 
 
 
Počas prázdnin z dôvodu čerpania dovolenky, bude prázdninový režim. Sväté omše sa v nedele upravia.
 
Prajeme požehnaný čas prázdnin a dovoleniek. Nezabúdajme na modlitbu, sviatostný život, sväté omše, aby sme s Božou pomocou tento čas aj šťastlivo prežili.
Deti odchádzajú na tábor. Pamätajme na nich v modlitbách.
 
Pred týždňom sme mali hody, sa lúčili sa s dp. kaplánom Gerom (školský kaplán v Žiline), dp. kaplánom Franekom (kaplán v Oščadnici).
Pán Boh odplať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o sväto Ladislavské hodové dni, rozlúčku s nimi. Pamätajme na nich v modlitbách.
 
Nových dp. kaplánov Michala Melišika a Rastislava Najdeka vítame medzi nami.
Prajeme im hojnosť Božieho požehnania a veľa sily Božieho Ducha, orodovanie Panny Márie, sv. Ladislava na novom pôsobisku v našej farnosti.
 
Nový pohon zvonov by sa mal realizovať začiatkom augusta.
Cenové ponuky začínali od 6 000,-, od čiastočnej a končili cenou 14 310,-€ po úplnú generálku zvonov a vežových hodín. Bola vybratá firma Rduch, ktorá na nový pohon zvonov, ich celkovú generálku, nový pohon hodín a odbíjanie dala ponuku 7 800,-€.
Pán Boh odplať za finančnú i duchovnú podporu tohto projektu.
 
K sviatosti manželstva sa pripravujú:
v Žiline: Maroš Rybárik, syn Mariana a Márie, bytom Rajec a Katarína Konštiaková, dc. Jána a Zdenky, bytom Žilina
v Košiciach: Tomáš Kasman, syn Ing. Jána a Oľgy, bytom Rajec a Veronika Vinczlérová,dc. Ing. Tibora a Ing.Jarmily, bytom Košice
Kto by vedel o skutočnostiach, ktoré ohrozujú sviatosť manželstva, nech to oznámi na fare.
 
 
Prajeme požehnaný týždeň.