Farské oznamy -15. nedeľa cez rok

Autor: Slavomir Kalma, 11.07.2015
Pondelok 6:10,18:15; Utorok 6:10; 18:15; Ďurčiná 18:00; M.Čierna 18:00; Streda Rajec 6:10; 18:15; Štvrtok Rajec 6:10; 18:15; Ďurčiná 18:00; Piatok Raje 6:10; 17:00; Ďurčiná 18:00; Jasenové 18:00; Sobota 6:30; 18:15; Nedeľa 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčná 7:30; 10:45; Jasenové 7:30; V.Čierna 8:00; M.Čierna, Kľače 9:00;
FARSKÉ OZNAMY
 15. nedeľa cez rok
V Rajci o 14:00 bude modlitba sv. ruženca. Ste všetci srdečne pozvaní.
 
                                                                                              kontakt:  041/5422311, rajec@fara.sk
  Pondelok (13.7.2015) 
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
 Utorok (14.7.2015)
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
Sv. omša Ďurčiná 18:00; Malá Čierna 18:00;
 
 Streda (15.7.2015) Svätého Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka;
                             ...viac informácií Životopisy svätých
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
 
 Štvrtok (16.7.2015) Panny Márie Karmelskej, spomienka; ...viac informácií Životopisy svätých
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
Sv. omša Ďurčiná 18:00;
 Piatok (17.7.2015) Svätých Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov, spomienka;
                             ...viac informácií Životopisy svätých - Svätý Andrej - Svorad
                             ...viac informácií Životopisy svätých - Svätý Benedikt
 
Sv. omša Rajec 6:10; 17:00
Sv. omša Ďurčiná 18:00; Jasenové 18:00;
 
 Sobota (18.7.2015) Panny Márie, spomienka  
 
Sv. omša Rajec 6:30; 18:15;
 
  16. Nedeľa (19.7.2015)
 
Sv. omša Rajec 8:00; 9:30; 11:00;
Sv. omša Ďurčiná 7:30; 10:45; Jasenové 7:30; Veľká Čierna 8:00; Malá Čierna 9:00;  Kľače 9:00;
 
 
 
Generálna oprava zvonov v Rajci bola ukončená, práce skontrolované a prebrané na skúšobnú prevádzku.
 
Prázdninový program pre deti:
Utorok – Stretnutie detí z Veľkej a Malej Čiernej. O 17:00 odchod z Veľkej Čiernej od kostola. O 18:00 hod. svätá omša v Malej Čiernej
Štvrtok – Ďurčina - svätá omša + hokejbal
Piatok – Stretnutie detí z Jasenova a Zbyňova. O 17:00 odchod zo Zbyňova od kostola. O 18:00 hod. svätá omša v Jasenovom.
Pozývame všetky deti na svätú omšu a súťaživý večer.
 
Sobota 18.VII. a nedeľa 19.VII. – púť v Domaniži a Skalke pri Trenčne. Program na výveske.
 
Prajeme požehnaný čas prázdnin a dovoleniek. Nezabúdajme na modlitbu, sviatostný život, sväté omše, aby sme s Božou pomocou tento čas aj šťastlivo prežili.
 
 
Prajeme požehnaný týždeň.