Autor: Slavomir Kalma, 26.07.2015
Sväté omše: PO-Rajec 6:10; 18:15; UT-Rajec 6:10; 18:15; Ďurčiná 18:00; ST-Rajec 6:10; 18:15; ŠT-Rajec 6:10; 18:15; Ďurčiná 18:00; Po sv. omši adorácia; PIA-Rajec 6:10; 17:00; SO-Rajec 6:30; 18:15; NE-Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 8:00; Jasenové 7:30; M.Čierna-VIII 10:15; V.Čierna-VIII 9:00
FARSKÉ OZNAMY
 17. nedeľa cez rok
V Rajci o 14:00 bude modlitba sv. ruženca. Ste všetci srdečne pozvaní.
 
                                                                                              kontakt:  041/5422311, rajec@fara.sk
  Pondelok (27.7.2015) Svätého Gorazda a spoločníkov, spomienka ...viac informácií Životopisy svätých
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
 Utorok (28.7.2015)
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
Sv. omša Ďurčiná 18:00;
 
 Streda (29.7.2015) Svätej Marty, spomienka;  ...viac informácií Životopisy svätých
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
 
 Štvrtok (30.7.2015) Po svätej omši adorácia,  možnosť dať úmysly
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
Sv. omša Ďurčiná 18:00;
 Piatok (31.7.2015) Svätého Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka...viac informácií Životopisy svätých
 
Sv. omša Rajec 6:10; 17:00
 
 Sobota (1.8.2015) Svätého Alfonza Márie de‘ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
                             ...viac informácií Životopisy svätých 
 
Sv. omša Rajec 6:30; 18:15;
 
  18. Nedeľa (2.8.2015) Možnosť získania za obvyklých podmienok porciunkulových odpustkov.
 
Sv. omša Rajec 8:00; 9:30; 11:00;
Sv. omša Ďurčiná 8:00; Jasenové 7:30; Malá Čierna-august 10:15; Veľká Čierna-august 9:00;
 
 
 
Počas prázdnin z dôvodu čerpania dovolenky, je prázdninový režim. Sväté omše v Malej a Veľkej Čiernej sa počas augusta v nedele upravili. Ďakujeme za pochopenie.
 
Prázdninový program pre deti: pondelok až piatok denný tábor
 
K sviatosti manželstva sa pripravujú:
1.VIII. Rajec – Tomáš Mišo, syn Karola a Jozefíny, bytom Rajec a Miriam Martincová, dc. Rastislava a Gabriely, bytom Rajec.
Kto by vedel o skutočnostiach ohrozujúcich platnosť sviatostného manželstva, nech to oznámi na fare.
 
Pán Boh odplať za účasť i zabezpečenie brigád pri kostole vo Veľkej Čiernej. Pán Boh odplať všetkým, ktorí zabezpečili a podporili celotýždňový denný tábor budúcich prvákov KSŠ v Rajci a biomasový tábor.
 
V stredu po sv. omši ráno odchádzajú pútnici z Rajca autobusom o 8:00.
Večer pozývame miništrantov na stretnutie do Rajca.
 
Prajeme požehnaný čas prázdnin a dovoleniek. Nezabúdajme na modlitbu, sviatostný život, sväté omše, aby sme s Božou pomocou tento čas aj šťastlivo prežili.
 
 
Prajeme požehnaný týždeň.
 

17848