Autor: Slavomir Kalma, 09.09.2015
 
24 x 7 - Celotýždňová poklona
týždeň modlitieb - (168 hodín neprerušene)
- za našu farnosť,
- za pokoj a zmierenie pre naše rodiny,
ale aj nepokojom a konfliktami zmietané krajiny.
 
Pozývame Vás - jednotlivcov, manželov, rodiny, spoločenstvá, urobiť prvý krok k stráveniu času s Ježišom, a to vybrať si hodinu, ktorá Vám vyhovuje a zapísať sa do zoznamu v predsieni kostola od Pastoračného centra, aby sme vytvorili nepretržitú modlitbovú reťaz.
 
 
24x7 Celotýždňová poklona
 
24 x 7 - Ako sa modliť ?
Tešíme sa , že ste prijali pozvanie na modlitbu.
Počas Vašej prítomnosti v kostole môžete robiť všetko, čo Vám vnuká Vaša viera, nádej láska.
 
Okrem toho aj toto:
 
Vnímajte čo Vás osloví - Eucharistia, umelecké dielo, panel s modlitbami, lúče svetla... Nájdite si miesto, kde sa budete v Božej prítomnosti cítiť príjemne a slobodne.
 
Ponúknite sa zo Stola Slova. Na stole vedľa vchodu nájdete Sväté písmo, texty zamyslení, meditácií a modlitieb. Použite ich ako pomôcku k modlitbe.
 
akcie našej farnosti - nachádzajú sa na paneli. Môžete pripísať svoju osobnú modlitbu alebo aj dopísať ďalšiu inštitúciu, akciu, za ktorú sa môžu ostatní modliť.
 
Modlite sa umeleckým vyjadrením. Vedľa oltára sa nachádza Stôl tvorivosti. Môžete vytvoriť modlitbu kresbou, básňou, textom a pripevniť na panel.
 
Na stole tvorivosti nájdete papierovú kartičku predstavujúcu kameň zo studňe, na ktorú môžete napísať svoj osobný úmysel. Kartičku pripevnite na panel ako symbolický prejav túžby po stretnutí s Pánom, po dare odvahy ohlasovať Ho svojimi postojmi.
 
Zapísať svoju modlitbu do Knihy prosieb a vypočutých modlitieb. Nachádza sa na Stole tvorivosti vedľa oltára. Povzbudíte ostatných.
 
Zapojiť sa do Farského apoštolátu modlidby napísaním svojho úmyslu a vhodením ho do košíka pri bočnom východe.
 
Na záver sa pomodlite k Duchu Svätému, čím „odovzdáte“ hliadku ďalšej osobe.
Ak nie je nikto v kostole a nemôžete čakať do príchodu modlitebnej hliadky, volajte 0902-895899;  alebo to oznámte na fare. .