Farské oznamy 24. nedeľa cez rok

Autor: Slavomir Kalma, 13.09.2015
Sväté omše: PO-Rajec 6:10; 18:15; UT-Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 7:30; 10:45; Jasenové 7:30; M. Čierna 9:00, Zbyňov 9:00; ST-Rajec 6:10; 18:15; ŠT-Rajec 6:10; 18:15; Ďurčiná 18:00; Adorácia; PIA-Rajec 6:10; 17:00; Ďurčiná 18:00; SO-Rajec 6:30; 18:15; NE-Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 7:30; 10:45; Jasenové 7:30; M.Čierna 9:00; V.Čierna 8:00; Šuja 9:00
FARSKÉ OZNAMY
 24. nedeľa cez rok
Po svätých omšiach je možnosť zakúpením si perníkového srdca podporiť tradičnú akciu
sestier sv. Vincenta ,,Boj proti hladu“
Dnes o 14:00 vo farskom kostole je modlitba sv. ruženca a začiatok poklony 24x7.
V stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrove dni. Úmysel: poďakovanie za úrodu. 
 
                                                                                              kontakt:  041/5422311, rajec@fara.sk
  Pondelok (14.9.2015) Povýšenie svätého Kríža; sviatok  ...viac informácií Životopisy svätých 
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
 Utorok (15.9.2015) Sedembolestnej Panny Márie, slávnosť  ...viac informácií Životopisy svätých 
 
Sv. omša Rajec 8.00; 9:30; 11:00;
Sv. omša Ďurčiná 7:30; 10:45; Jasenové 7:30; Malá Čierna 9:00; Zbyňov 9:00;
Z Veľkej Čiernej autobus o 9:15
 
 Streda (16.9.2015) Svätých Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov
                              Svätého Kornélia, pápeža ...viac informácií Životopisy svätých
                              Svätého Cypriána, biskupa  ...viac informácií Životopisy svätých
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
 
 Štvrtok (17.9.2015) Formulár sväté omše za dar života
                              Adorácia do 20:00 - možnosť pripojiť úmysly
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
Sv. omša Ďurčiná 18:00;
 Piatok (18.9.2015) večer detská svätá omša
 
Sv. omša Rajec 6:10; 17:00;
Sv. omša Ďurčiná 18:00;
 
 Sobota (19.9.2015)
 
Sv. omša Rajec 6:30; 18:15;
 
  25. Nedeľa (20.9.2015) poďakovanie za úrodu
 
Sv. omša Rajec 8:00; 9:30; 11:00;
Sv. omša Ďurčiná 7:30; 10:45; Jasenové 7:30; Veľká Čierna 8:00; Malá Čierna 9:00; Šuja 9:00;
 
 
 
Je možnosť prihlásiť sa na prípravu k sviatosti birmovania a prvé sväté prijímanie.
Prihlášky sa dávajú v škole. Pokrstení mimo našej farnosti, potrebujú potvrdenie z farnosti prijatia krstu. Dospelí nech prídu na faru.

K sviatosti manželstva sa pripravujú:
15:30 Malá Čierna: Marek Adolf, syn Petra a Lydie, bytom Ostrava a Mária Kaštanová, dc. Jána a Anny, bytom Malá Čierna. Kto by vedel o prekážkach, ktoré ohrozujú platnosť sviatostného manželstva, nech to oznámi na fare.
Levoča: Tomáš Kohút, syn Jozefa a Márie, bytom Kľače a Zuzana Gorbárová, dc. Michala a Márie, bytom Levoča.

Dnes o 14:30 začneme 24x7 adoráciu za našu farnosť. Téma: Nechať sa stretnúť Pánom. Na paneli je vyobrazená studňa ako miesto, kde sa Ježiš stretol so Samaritánkou. Týmto stretnutím prekonal vtedajšie predsudky. Samaritánka po stretnutí odišla ohlásiť Ježiša celému mestu. Budeme sa modliť o dar stretnutia Pánom, o dar prekonávania predsudkov a prehodnotenia svojich postojov k ľuďom i aktuálne k utečencom podľa vzoru Ježiša, a tiež o dar odvahy ohlasovať Ježiša ako Mesiáša, Spasiteľa v našom bežnom prostredí. Ako symbolický prejav týchto našich túžob, môžeme svoj úmysel zapísať na farebnú kartičku predstavujúcu "kameň" studne a pripevniť ju na panel.
Pozývame Vás – jednotlivcov, manželov, rodiny, spoločenstvá, zapísať sa do zoznamu v predsieni kostola od Pastoračného centra, aby sme vytvorili nepretržitú modlitbovú reťaz. Vyberme si hodinu, ktorá nám vyhovuje a príďme čerpať od Ježiša. Nebojme sa nočných hodín, prejavíme tak odvahu bdieť s Ježišom nad našou farnosťou.

Srdečne pozývame všetkých mladých ľudí od 13 rokov zapojiť sa do služby spevom či hrou na hudobný nástroj a pridať sa do mládežníckeho speváckeho zboru Šubi-dubííí. Najbližšie stretnutie bude v sobotu 26. 9. 2015 v pastoračnom centre. Viac info na plagátiku na nástenke.

Dnes v Malej Čiernej a Ďurčine majú pripravený hodový program. Ste srdečne pozvaní.
 
V utorok o 16:00 Vás pozývame na koncert speváckeho zboru sv. Ladislava do kostola v Ďurčine, z príležitosti slávnosti Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska.

Veľmi vás povzbudzujeme ku účasti na Národnom pochode za život, 20. septembra v Bratislave. Neustále máme možnosť sledovať, ako Európu zaplavujú názory určitých skupín, ktoré svojimi aktivitami vyjadrujú odmietanie Božieho poriadku. Zmobilizujme sily proti šíreniu zla a zapojme sa do Národného pochodu za život, ktorý sa uskutoční 20. septembra 2015 v Bratislave. Nejde „iba“ o boj proti potratom, ale o celkové smerovanie našej krajiny, o zachovanie kresťanských hodnôt aj pre ďalšie generácie.
Je pripravený špeciálny vlak zo Žiliny o Dôchodcovia a študenti môžu využiť spoje ŽSR, ktoré majú zadarmo. Sv. omšu pre veriacich z našej diecézy bude sláviť náš diecézny o. biskup v kostole Panny Márie Snežnej na Kalvárii o 11.00 hod.

Pán Boh odplať všetkým, ktorí sa pričinili o zorganizovanie sobotňajších chvál.

Prajeme požehnaný týždeň.
 

18384-18764