Autor: Slavomir Kalma, 22.11.2015
Sväté omše: PO-Rajec 6:10; 17:00; UT-Rajec 6:10; 17:00; Ďurčiná 17:00; M. Čierna 18:00; ST-Rajec 6:10; 17:00; Školská kaplnka 7:15; ŠT-Rajec 6:10; 17:00; Adorácia; Ďurčiná 17:00; PIA-Rajec 6:00; 17:00; Ďurčiná 17:00; Jasenové 18:00; SO-Rajec 6:30; 17:00; NE-Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 7:30; 10:45; Jasenové 7:30; M.Čierna 9:00; V.Čierna 8:00; Zbyňov 9:00
 
FARSKÉ OZNAMY
 34. nedeľa  -  KRISTA KRÁĽA
 
Po sv. omši obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.
Možnosť získania úplných odpustkov.
 
O 14:00 vo farskom kostole je modlitba sv. ruženca. Ste srdečne pozvaní.
 
                                                                                              kontakt:  041/5422311, rajec@fara.sk
  Pondelok (23.11.2015)  
 
Sv. omša Rajec 6:10; 17:00;
 Utorok (24.11.2015) Svätého Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov, spomienka  
                                ...Viac informácií Životopisy svätých
 
Sv. omša Rajec 6:10; 17:00;
Sv. omša Ďurčiná 17:00; Malá Čierna 18:00;
 
 Streda (25.11.2015) Svätej Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, spomienka; 
                              ...Viac informácií Životopisy svätých
 
Sv. omša Rajec 6:10; 17:00;   Sv. omša v školskej kaplnke 7:15;
 
 Štvrtok (26.11.2015) Adorácia do 18:30 - možnosť dať úmysly
 
Sv. omša Rajec 6:10; 17:00;
Sv. omša Ďurčiná 17:00;
 Piatok (27.11.2015)
 
Sv. omša Rajec 6:10; 17:00
Sv. omša Ďurčiná 17:00; Jasenové 18:00;
 
 Sobota (28.11.2015) Panny Márie, spomienka;
 
Sv. omša Rajec 6:30; 17:00;
 
  1. ADVENTNÁ NEDEĽA (29.11.2015) Pri sv. omšiach požehnanie adventných vencov
      Po sv. omšiach celoslovenská zbierka na katolícku charitu                                           
 
Sv. omša Rajec 8:00; 9:30; 11:00;
Sv. omša Ďurčiná 7:30; 10:45; Jasenové 7:30; Veľká Čierna 8:00; Malá Čierna 9:00; Zbyňov 9:00;
 
 
 
Dnes o 19:00 bude stretnutie animátorov v Pastoračnom centre.

V pondelok 23. 11. pozývame rodičov birmovancov na večernú sv. omšu o 17:00 hod. a po nej na spoločné rodičovské stretnutie.

V pondelok 30. 11. pozývame rodičov s prvoprijímajúcimi deťmi ZŠ Lipová a Jasenové na stretnutie . Po sv. omši sa stretneme v Pastoračnom centre. V piatok 27. 11. o 17:00 sv. omšou začína príprava k sviatosti birmovania v našej farnosti. Pozývame aj ich rodičov, všetkých Vás.

Od 1. Adventnej nedele začínajú o 11:00 v Rajci sv. omše pre rodiny.

Tradičná potravinová zbierka na pomoc rodinám vo farnosti. Lístky s názvom potravín sú pri vchode kostola. Potraviny možno preniesť k sestričkám do konca novembra. Vďaka všetkým, ktorí sa podelia.

V sakristií zapisujeme úmysly sv. omší na nový liturgický rok. Možno odoslania úmyslov misijným kňazom!

Dobrá novina. Kto sa chce stať koledníkom Dobrej noviny, prihláste sa v sakristií. Tiež aj zodpovedné osoby Dobrej noviny prihláste sa v sakristii. Prvé stretnutie koledníkov bude 4. 12. 2015 o 18:00 v Pastoračnom centre.

Stretnutie dobrovoľníkov na Roráty 2015 bude vo štvrtok o 18:30 vo fare – rozdelenie služieb.

Tip: Ponúkame na predaj
- brožúrku Božia prozreteľnosť,
- pre deti omaľovánku na advent a biblický príbeh o Anjelovi,
- časopis Milujte sa !

Kostole v Rajci sú k dispozícií spevníky, ktoré možno využiť počas sv. omší pre lepšie zapojenie sa do liturgického spevu. Svätý Augustín hovorí: „Kto spieva, dvakrát sa modlí.“ Pri odchode nezabudnite vrátiť na pôvodné miesto.

Mestské kultúrne stredisko Rajec Vás pozýva na Vianočný koncert, ktorý sa bude konať v nedeľu 13. 12. o 15:00 hod. v kostole sv. Ladislava v Rajci. Na koncerte vystúpi charizmatický nevidiaci umelec s krásnym hlasom a veľkým srdcom Maroš Bango. Vstupenky na koncert si môžete zakúpiť v Mestskom kultúrnom stredisku Rajec denne pondelok až piatok od 8:00 do 17:00 hodiny.

 
Prajeme požehnaný týždeň.
 

22007-22163