Autor: Slavomir Kalma, 29.11.2015
Sväté omše: PO-Rajec 6:40; 17:00; Spoveď M.Čierna 15:00; V.Čierna 15:45+sv. omša; UT-Rajec 6:40; 17:00; Ďurčiná 17:00; Spoveď Jasenové 15:00-15:45; Zbyňov 15:45+sv. omša; ST-Rajec 6:40; 17:00; Spoveď Ďurčiná 15:30-16:15; ŠT-Rajec 6:40; 17:00; Ďurčiná 17:00; Spoveď chorí od 8:00; Rajec 16:30-20:00; Adorácia; PIA-Rajec 6:40; 17:00; Ďurčiná 6:30; 17:00, Jasenové 18:00; Spoveď chorí 8:00; Rajec 13:00-17:00; SO-Rajec 6:40; 17:00; NE-Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 7:30; 10:45; Jasenové 7:30; M.Čierna, Šuja - 9:00; V.Čierna 8:00;
FARSKÉ OZNAMY
 1. adventná nedeľa
Po sv. omšiach je celoslovenská zbierka ktorou podporíme katolícku charitu. Za milodary Pán Boh odplať.
Dnes o 14:00 hod. vo farskom kostole je modlitba sv. ruženca. Srdečne ste pozvaní.
 
                                                                                              kontakt:  041/5422311, rajec@fara.sk
  Pondelok (30.11.2015) Svätého Ondreja, apoštola, sviatok; ...viac informácií Životopisy svätých
 
Sv. omša Rajec 6:40; 17:00;
Spoveď Malá Čierna 15:00; Veľká Čierna 15:45 + sv. omša 17:00;
 Utorok (1.12.2015) 
 
Sv. omša Rajec 6:40; 17:00;
Sv. omša Ďurčiná 17:00;
Spoveď Jasenové 15:00-15:45; Zbyňov 15:45 + sv. omša 17:00;
 
 Streda (2.12.2015) 
 
Sv. omša Rajec 6:40; 17:00;
Spoveď Ďurčiná 15:30-16:15;
 
 1. Štvrtok (3.12.2015) Svätého Františka Xaverského, kňaza, spomienka; ...viac informácií Životopisy svätých
                                 Deň modlitby za povolanie
 
Sv. omša Rajec 6:40; 17:00;
Sv. omša Ďurčiná 17:00;
Spoveď: Chorí od 8:00;
Spoveď Rajec 16:30 - 20:00;
Adorácia do 20:00 hod. - možnosť dať úmysly;
 1. Piatok (4.12.2015) o 17:00 sv. omša pre birmovancov
 
Sv. omša Rajec 6:40; 17:00;
Sv. omša Ďurčiná 6:30; 17:00; Jasenové 18:00; 
Spoveď: Chorí od 8:00; Rajec 13:00 - 17:00;
 
 1.Sobota (5.12.2015) Panny Márie, spomienka
 
Sv. omša Rajec 6:40; 17:00;
 
  2. Adventná nedeľa (6.12.2015)
 
Sv. omša Rajec 8:00; 9:30; 11:00;
Sv. omša Ďurčiná 7:30; 10:45; Jasenové 7:30; Veľká Čierna 8:00; Malá Čierna 9:00; Šuja 9:00;
 
  
 
Roráty 2015
Rorátne sv. omše budú v Rajci o 6:40 hod. V Ďurčine piatky 6:30 hod. Roráty začíname už od pondelka. Deti dostanú kartičky s textom sv. Písma, úlohy, ktoré budú aj odmenené, raňajky budú v PC. Deti budú odvedené do škôl. Prosíme dobrovoľníkov o pomoc pri rorátoch. Podporiť Roráty možno ako vždy do pokladničky.
 
V pondelok 30.XI.2015 pozývame rodičov s prvoprijímajúcimi deťmi ZŠ Lipová a Jasenové na stretnutie.
Po sv. omši sa stretneme v Pastoračnom centre.
 
Pozývame aj dospelých každú 1. nedeľu v mesiaci do farského kostola na stretnutie v rámci prežívania Roku milosrdenstva a prípravy na Vianoce, spojené s katechézou o skutkoch milosrdenstva.
Stretnutie sa začne korunkou Božieho milosrdenstva o 14:00 hod.
 
Pozývame aj piatky na katechézy s témami:
   -   4. XII. Viera ako dar,
   - 11. XII. Ako nás vedie Boh,
   - 12.  XII. – CHVÁLY,
   - od 13. XII. Celotýždňová poklona 24 x 7.
 
Dobrá novina.
Kto sa chce stať koledníkom Dobrej noviny, prihláste sa v sakristií. Tiež aj zodpovedné osoby DN prihláste sa v sakristií.
Prvé stretnutie koledníkov bude 4.12.2015 o 18:00 v Pastoračnom centre.
V Jasenovom, stretnutie koledníkov bude na 2. Adventnú nedeľu v kostole v Jasenovom o 16:00 hod.
Kto si chce pozvať koledníkov a ešte u nich neboli nech sa zapíše v predsieni kostola pri vchode od Pastoračného centra.
Tiež tí, ktorí už nechcú prijať koledníkov sa tam môžu odhlásiť.
 
Potravinová zbierka
Tradičná potravinová zbierka na pomoc rodinám vo farnosti je aj tento rok. Lístky s názvom potravín sú pri vchode kostola. Potraviny možno priniesť k sestričkám. Vďaka všetkým, ktorí sa podelia.
 
Oznam: Milé deti, aj tento rok Vás pozývame, aby ste sa zapojili do zbierky sladkostí pre deti z chudobnejších rodín. Pred oltárom v kostole v Rajci bude od 1.12. do 13.12. položený kôš, do ktorého môžete vložiť sladkosť, ktorú chcete darovať iným deťom. Ďakujeme.
 
Katolícka spojená škola pozýva od budúceho týždňa každú sobotu po večernej svätej omši k modlitbe pri adventnom venci v areáli školy 1. Stupňa – oproti fare. Budeme sa modliť za pokoj vo svete, zvlášť na blízkom východe. V pondelok budeme posväcovať adventné vence v škole aj pred školou.
 
Dňa 9. I. 2016 Katolícka spojená škola organizuje ples pre rodičov, farníkov a priaznivcov školy. Lístky si môžete zarezervovať v kancelárii školy od pondelka. Všetci ste srdečne pozvaní.
 
Celodiecézne mariánske večeradlo
5. decembra sa bude konať vo farskom kostole Narodenia Panny Márie v Rakovej "Celodiecézne mariánske večeradlo": Program je nasledovný: 10.00 hod. - modlitba mariánske večeradla, 11.00 hod. - sv. omša, po sv. omši bude malé agapé. Na modlitbové stretnutie prídu aj bratia dominikáni.
 
 
Prajeme požehnaný týždeň.
 

22310