Autor: Slavomir Kalma, 06.12.2015
V nedeľu 13. decembra 2015 bude v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline pri svätej omši o 10:30 h. otvorená Mons. Tomášom Galisom, žilinským biskupom, Porta sancta (svätá brána) v rámci Svätého Roku milosrdenstva. Biskupom delegovaní kňazi v rovnakom čase otvoria sväté brány i v ďalších piatich určených chrámoch: - Bazilika Narodenia Panny Márie vo Farnosti Rajecká Lesná, - Farský kostol Božieho milosrdenstva vo Farnosti Žilina-Hájik, - Farský kostol sv. apoštola Jakuba Staršieho vo Farnosti Dubnica nad Váhom, - Farský kostol sv. Mikuláša vo Farnosti Višňové - Kostol Panny Márie Matky Cirkvi na Hore Živčáková vo Farnosti Korňa.
Pozvánka na otvorenie brán
k mimoriadnemu Svätému roku milosrdenstva
v Žilinskej diecéze

 
     Svätý Otec František v bule Misericordiæ Vultus (MV) stanovil, že mimoriadny Svätý rok sa začne 8. decembra 2015, v deň slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie, otvorením Svätej brány na Bazilike sv. Petra vo Vatikáne.
     Na nasledujúcu nedeľu, 13. decembra, teda na Tretiu adventnú nedeľu, sa otvorí Svätá brána na rímskej katedrále, Bazilike sv. Jána v Lateráne. Následne bude Svätá brána otvorená aj na ďalších pápežských bazilikách.
     Svätý Otec tiež nariadil, aby „sa v tú istú nedeľu v každej partikulárnej cirkvi, na katedrále, ktorá je materským kostolom všetkých veriacich, alebo na konkatedrále, či na inom osobitne významnom kostole, rovnako otvorila na celý svätý rok Brána milosrdenstva. Na základe rozhodnutia ordinára môže byť otvorená aj na pútnických svätyniach, kam prichádzajú mnohí pútnici, ktorí sú na týchto svätých miestach dotknutí milosťou a nachádzajú cestu k obráteniu." (MV 3)
 
    V nedeľu 13. decembra 2015 bude v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline pri svätej omši o 10:30 h. otvorená Mons. Tomášom Galisom, žilinským biskupom, Porta sancta (svätá brána) v rámci Svätého Roku milosrdenstva.
Biskupom delegovaní kňazi v rovnakom čase otvoria sväté brány i v ďalších piatich určených chrámoch:
- Bazilika Narodenia Panny Márie vo Farnosti Rajecká Lesná,
- Farský kostol sv. Mikuláša vo Farnosti Višňové,
- Farský kostol Božieho milosrdenstva vo Farnosti Žilina-Hájik,
- Farský kostol sv. apoštola Jakuba Staršieho vo Farnosti Dubnica nad Váhom,
- Kostol Panny Márie Matky Cirkvi na Hore Živčáková vo Farnosti Korňa.