Autor: Slavomir Kalma, 02.01.2016
Sv. omše: PO-6:40; 17:00; UT-PO-6:40; 17:00; ST-Zjavenie Pána, prikázaný svuatok; ŠT-6:40; 17:00; Ďurčiná 17:00; PIA-6:40; 17:00; Ďurčiná 17:00; SO-6:40; 17:00; Chvály 18:30; NE- Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 7:30; 10:45; Jasenové 7:30; V.Čierna 8:00; M.Čierna 9:00; Šuja 9:00;
 
FARSKÉ OZNAMY
2. nedeľa po narodení Pána
Dnes o 14:00 vo farskom kostole je modlitba Korunky Božieho milosrdenstva
a katechéza v roku Božieho milosrdenstva. Srdečne ste pozvaní. 
                                                                                         kontakt: 041/5422311, rajec@fara.sk
 Pondelok (4.1.)
 
sv. omša Rajec 6:40; 17:00;
 Utorok (5.1.) 
 
sv. omša Rajec 6:40; 17:00;
sv. omša Ďurčiná 17:00;
sv. spoveď - od 8:00 spovedáme 1.piatkových chorých
 
 Streda (6.1.)  PRIKÁZANÝ SVIATOK  – Zjavenie Pána, slávnosť  ...viac informácií Životopisy svätých
                            Od 13:00 požehnanie domov
 
sv. omša Rajec 8:00; 9:30; 11:00
sv. omša Ďurčiná 7:30; 10:45; Jasenové 7:30; Veľká Čierna 8:00; Malá Čierna 9:00; Zbyňov 9:00;
sv. omša Kľače 10:15;
 
 Štvrtok (7.1.) Kňazská rekolekcia v Rajeckých Tepliciach, sv. omša 9:30
 
sv. omša Rajec 6:40; 17:00;
sv. omša Ďurčiná 17:00;
Liturgický kalendár na tento deň
 Piatok (8.1.)
 
sv. omša Rajec 6:40; 17:00;
sv. omša Ďurčiná 17:00;
sv. spoveď od 8:00 chorí
 
 Sobota (9.1.)
 
sv. omša Rajec 6:40; 17:00;
18:30 CHVÁLY - téma: Život Ježiša Krista;
Príprava snúbencov k manželstvu od 16:00 hod v Pastoračnom centre.
 
 Nedeľa (10.1.) Krst Krista Pána, sviatok
                              Pri sv. omšiach obnova krstných sľubov.
                       Celodenná poklona Sviatosti Oltárnej do 21:30
 
sv. omša Rajec 8:00; 9:30; 11:00;
sv. omša Ďurčiná 7:30; 10:45; Jasenové 7:30; Veľká Čierna 8:00; Malá Čierna 9:00; Šuja 9:00;
 
 
 
Rekolekcia kňazov rajeckého dekanátu
Vo štvrtok (7.1.) bude rekolekcia kňazov rajeckého dekanátu v Rajeckých Tepliciach.
Začneme sv. omšou o 9:30 hod.
 
Kurz prípravy snúbencov na manželstvo
V sobotu (9.1.) o 16:00 hod začína prvý kurz Prípravy snúbencov na manželstvo v Pastoračnom centre.
Záujemcovia o manželstvo sa môžu prihlásiť.
 
Na sviatok Troch kráľov budeme od 13:00 hod. poobede požehnávať domy.
Prosíme o Vašu trpezlivosť.
 
V Ďurčine bude Trojkráľová sv. omša o 10:45 tradične v krojoch, doprevádzaná Ďurčanskou muzikou. Prosíme veriacich, aby na ňu prišli v krojoch a podporili túto slávnostnú atmosféru.
 
Spovedať starých a chorých budeme tento týždeň a to v utorok od 8:00 nakoľko vo štvrtok sú kňazské rekolekcie. Ku komu chodievame v piatok, prídeme v piatok. Prosíme aby ste informovali starých a chorých ľudí o tejto zmene. A prosíme tiež o Vašu trpezlivosť.
 
Manželské večery
Vsnahe posilniť, prehĺbiť a budovať zdravé manželstvá na celý život, pozývame manželské páry na ďalší kurz Manželských večerov, ktoré budú prebiehať v Rajci Pastoračnom centre od 24. januára do 11. marca. Viď výveska. Prihlásiť sa je možno osobne -pri vchode do kostola sú prihlášky, alebo mailom.
 
Na budúcu nedeľu je 10. januára a bude vystavená Sviatosť Oltárna do 21:30.
Srdečne Vás pozývame.
 
Zároveň sa končí vianočné obdobie, betlehem ako aj výzdoba môžu zostať až do 2. februára.
 
Výhercov miništrantskej súťaže, ako aj všetkých ostatných miništrantov zo všetkých filiálok pozývame v sobotu 16.1. v sobotu do kina Cinemax Žilina – Solinky, na film podľa aktuálnej ponuky. Pôjdeme spoločne vlakom tam aj späť. Bližšie informácie na miništrantskej nástenke.
 
Novoročný koncert orchestra AdHoc
Srdečne pozývame na Novoročný koncert orchestra AdHoc ktorý sa bude konať dnes o 16:30 vo farskom kostole v Rajci. Vstupné dobrovoľné.
 
Na výveske je program putovania relikvií sv. Terézie z Lisieux a ponuka duchovnej obnovy pre mladých zmysel života hľadajúcich mužov.
 
Letecká púť do Ríma v Roku milosrdenstva od 9. – 11. februára 2016
V cene pobytu je zahrnutá spiatočná letenka, 2x nocľah v 4* hoteli s raňajkami, transfer v Ríme z letiska a letiskové poplatky. Sprievodca. Je to TOP ponuka, ak dáme dnes dohromady ľudí cena: 170,-Eur. Zapísať sa možno po sv. omši v sákristií. Svätá brána, audiencia so sv. otcom...
V tej dobe je k úcte vystavené telo pátra Pia.
 
Pán Boh odplať všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k dôstojnému prežitiu vianočných sviatkov.
 
 
Prajeme požehnaný týždeň. .
 
23916