Novoročný koncert orchestra AdHoc a Fakultného miešaného zboru Žilinskej Univerzity - OMNIA

Autor: Slavomir Kalma, 04.01.2016
Novoročný koncert orchestra AdHoc a Fakultného miešaného zboru Žilinskej Univerzity - OMNIA;
Účinkovali:
zbormajsterka, dirigentka: Monika Bažíková zbor OMNIA
sólo spev, sprievodné slovo: Karin Loudová
husle: Veronika Mihalcová, Marián Štúň, Mária Hudeková
violončelo: Júlia Jurigová
kontrabas: Adam Hojo priečne flauty: Ľudmila Šestáková, Janka Kulkovská
hoboj: Mário Šebeň
klarinet: Anna Brezániová fagot: Diana Čornáková
perkusie: Ľubomír Šesták, Matúš Minich.
Rajec 3.1.2016