Autor: Slavomir Kalma, 08.02.2016
V duchu kresťanskej nádeje a viery vo večný život oznamujeme, že v sobotu dňa 6. februára 2016 si Pán života povolal z tohto sveta honorárneho dekana, farára Farnosti Lietava Mons. Stanislava Beláka. Svätú omšu spojenú s pohrebnými obradmi bude celebrovať žilinský biskup Mons. Tomáš Galis v sobotu 13. februára 2016 o 10.00 vo Farskom kostole Povýšenia sv. Kríža v Lietave, kde bude zosnulý, v súlade s jeho poslednou vôľou, aj pochovaný
Mons. Stanislav Belák
 Narodený:     01.07.1957, Nesluša
 Pochádza:    Nesluša
 Presbyterát:  13.06.1982
 1982 - 1983   kaplán Čadca
 1983 - 1985   základná vojenská služba
 1985 - 1989   kaplán Nitra - Horné mesto
 1989 - 1990   administrátor Kotešová
 1990 - 2013   administrátor Lietava
      2000        honorárny dekan
      2007        monsignor
  2013 - 2016  farár Lietava
V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu oznamujeme,
že vysokodôstojný pán dekan
 
Mons. Stanislav Belák
 
farár Farnosti Lietava,
posilnený sviatosťami odovzdal svoj život Stvoriteľovi
dňa 6. februára 2016 v 59. roku života a v 34. roku kňazstva.
 
Svätú omšu spojenú s pohrebnými obradmi bude celebrovať žilinský biskup Mons. Tomáš Galis
v sobotu 13. februára 2016 o 10.00 vo Farskom kostole Povýšenia sv. Kríža v Lietave,
kde bude zosnulý, v súlade s jeho poslednou vôľou, aj pochovaný.
 
 
Ja som vzkriesenie a život. Jn 11,25                Biskupský úrad v Žiline a smútiaca rodina
 
.