Autor: Slavomir Kalma, 14.02.2016
Sväté omše: PO-Rajec 6:10; 17:00 UT-Rajec 6:10; 17:00; Ďurčiný 17:00; V.Čierna 18:00 ST-Rahec 6:10; 17:00; Ďurčiná 17:00; V.Čierna 18:00; ŠT-Rajec 6:10; 17:00; Večer adorácia; Ďurčiná 17:00; PIA-Rajec 6:10; 17:00; Ďurčiná 17:00; Jasenové 18:00; SO-Rajec 8:00; 17:00; NE-Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 7:30; 10:15; Jasenové 7:30; V.Čierna 8:00; M.Čierna, Šuja 9:00
FARSKÉ OZNAMY
1.  pôstna nedeľa
Po svätých omšiach možnosť podporiť celoslovenskú zbierku na katolícku charitu.
Za milodary Pán Boh odplať.
 
   O 14:00 Pobožnosť krížovej cesty.
   V stredu, piatok a v sobotu sú jarné kántrové dni. Úmysel: Za odpustenie hriechov a dar lásky.
                                                                                              kontakt:  041/5422311, rajec@fara.sk
 Pondelok (15.2.) 
 
sv. omša Rajec 6:10; 17:00;
 Utorok (16.2.)
 
sv. omša Rajec 6:10; 17:00;
sv. omša Ďurčiná 17:00; Veľká Čierna 18:00;
 
 Streda (17.2.)
 
sv. omša Rajec 6:10; 17:00; školská kaplnka 7:15; 
sv. omša Šuja 18:00;
 
 Štvrtok (18.2.)   Večer adorácia
 
sv. omša Rajec 6:10; 17:00;
sv. omša Ďurčiná 17:00;
Liturgický kalendár na tento deň
 Piatok (19.2.) Stretnutie birmovancov o 17:00
 
sv. omša Rajec 6:10; 17:00;
sv. omša Ďurčiná 17:00; Jasenové 18:00;
 
 Sobota (20.2.015) 
 
sv. omša Rajec 8:00; 17:00;
 
 2. pôstna nedeľa (21.2.)
 
sv. omša Rajec 8:00; 9:30; 11:00;
sv. omša Ďurčiná 7:30; 10:45; Jasenové 7:30; Veľká Čierna 8:00; Malá Čierna 9:00; Šuja 9:00;
 
 
 
POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY
Pobožnosť krížovej cesty vo farskom kostole v piatok o 16:15 a v nedeľu o 14:00 hod.
Na filiálkach v piatok o 17:00 (Ďurčiná o 16:15; Jasenové 17:15) a v nedeľu o 14:00 hod.
Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
Pobožnosť krížovej cesty si môžete pripraviť ako jednotlivci, spoločenstvo... Treba sa zapísať do zoznamu pri vchode do kostola.
 
PÔSTNA KRABIČKA PRE AFRIKU
Podporiť Charitu môžete okrem tradičnej jarnej zbierky aj formou PÔSTNEJ KRABIČKY PRE AFRIKU, ktorou sa Slovenská katolícka charita snaží upozorniť na potrebu solidarity s deťmi v africkej Ugande. Ak by sa vám tohoročná pôstna krabička nedostala, všetky potrebné sú aj na internetovej stránke www.charita.sk alebo www.postnakrabicka.sk
...viac informácií
 
Pozývame aj deti na krížové cesty.
Pripravili sme pre ne súťaž Putovanie s Ježišom– budú zbierať nálepky o svätých. Žiaci 4. – 7. ročníka dostanú pokyny v škole a ostatné deti si ich môžu vyzdvihnúť po 1. krížovej ceste v sakristii kostola. Menšie deti dostanú omaľovanky.
 
Putovný obraz Božieho milosrdenstva v rodinách.
Pozývame Vás zapojiť sa do tejto aktivity. Obraz Božieho milosrdenstva sa odovzdá na týždeň vždy v nedeľu:
- v Rajci počas sv. omše 9:30,
- filiálky počas nedeľných bohoslužieb. V Ďurčine o 10:45.
Podmienkou je, aby sa každý deň rodina pri ňom zišla k modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva.
 
Dekanátny turnaj v halovom futbale miništrantov.
V sobotu 20.2.2016 sav KSŠ Rajec uskutoční dekanátny turnaj v halovom futbale miništrantov. Začne o 8:00 hod. sv. omšou. Pozývame.
 
Ponúkame na predaj knihu s názvom Dar Kristových rán a Terézia Neumannová,
Farský list – pôst, Bohoslužby počas Veľkej noci
 
2% z dane
Občianske združenie Lackovci sa chce uchádzať o Vašu priazeň s prosbou o poukázanie 2% z dane pre Občianske združenie Lackovci. Chceme naďalej prispievať k rastu a budovaniu rajeckej farnosti na všetkých jej úrovniach.
Milí rodičia a priaznivci Katolíckej spojenej školy,aj tento rok vás prosíme o darovanie 2% z vašich zaplatených daní pre Občianske združenie ZRNKO. Poskytnutú príspevky budú použité na aktivity našich detí a podporu našej cirkevnej školy.
OZ HOPERISE sa uchádza o Vašu priazeň s prosbou o poukázanie 2% z dane na podporu aktivít našej gospelovej skupiny, ako sú , sv. omše, Chvály, gospelový festival Haeven...
Pripravené tlačivo si môžete vyzdvihnúť v predsieni kostola a vyplnené ho vrátiť do pripravenej krabice pri vstupe do kostola, alebo priamo poslať na daňový úrad. Vyhlásenia môžu byť doručené na Daňový úrad najneskôr do 30. apríla 2016! Pán Boh odplať.
 
Pán Boh odplať za prípravu sobotňajších chvál.
 
Prajeme požehnaný týždeň.
 
 
25148