Autor: Slavomir Kalma, 24.02.2016
Hodová slávnosť, Ďurčiná 13. - 15.9.2015 
foto: p. Martinec
Hodová slávnosť, Ďurčiná 13. - 15.9.2015 Hodová slávnosť, Ďurčiná 13. - 15.9.2015 Hodová slávnosť, Ďurčiná 13. - 15.9.2015 Hodová slávnosť, Ďurčiná 13. - 15.9.2015