Autor: Slavomir Kalma, 15.03.2016
Joseph Haydn - Sedem Kristových posledných slov na kríži
v podaní v podaní AdHoc Orchestra
Rajec 6. marca 2016. foto Michal Pekara
 
AdHoc Orchester sa rozhodol pripraviť veľmi krásne známe dielo Josepha Haydna - Sedem Kristových posledných slov na kríži, ktoré bolo sprevádzané hovoreným slovom.
 
Účinkovali:
   - doprovodné slovo: Marek Kotian
   - husle: Veronika Mihalcová, Marián Štúň, Mária Hudeková
   - violončelo: Júlia Jurigová
   - flauta: Jana Kulkovská
   - klarinet: Anna Brezániová
   - fagot: Diana Čornaková
Joseph Haydn - Sedem Kristových posledných slov na kríži v podaní v podaní AdHoc Orchestra Joseph Haydn - Sedem Kristových posledných slov na kríži v podaní v podaní AdHoc Orchestra Joseph Haydn - Sedem Kristových posledných slov na kríži v podaní v podaní AdHoc Orchestra Joseph Haydn - Sedem Kristových posledných slov na kríži v podaní v podaní AdHoc Orchestra