Autor: Slavomir Kalma, 16.04.2016
Pondelok Rajec 6:10; 18:15; Utorok Rajec 6:10; 18:15; Ďurčiná 18:00; Malá Čierna 17:00; Streda Rajec 6:10; 18:15; školská 7:15; Štvrtok Rajec 6:10; 18:15; Domov vďaky 11:00; Ďurčiná 18:00; Piatok Rajec 6:010; 17:00; Ďurčiná, Jasenové 18:00; Sobota Rajec 6:30; 18:15; Nedeľa Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 7:30; 10:45; Jasenové 7:30; V.Čierna 8:00; M.Čierna, Šuja 9:00;
 
FARSKÉ OZNAMY
4. veľkonočná nedeľa – nedeľa Dobrého Pastiera.
Po sv. omšiach celoslovenská zbierka na kňazský seminár – Nitra.
 
Dnes o 14:00 je modlitba svätého ruženca
                                                                                              kontakt:  041/5422311, rajec@fara.sk
 Pondelok (18.4.) 
 
O 19:00 stretnutie rodičov birmovancov
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
 Utorok (19.4.)
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
Sv. omša Ďurčiná 18:00; Malá Čierna 17:00;
 
 Streda (20.4.) 
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15; Školská sv. omša 7:15;
Sv. omša Kľače 17:00;
 
 Štvrtok (21.4.)
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15; Domov vďaky 11:00;
Sv. omša Ďurčiná 18:00;
Liturgický kalendár na tento deň
 Piatok (22.4.) Stretnutie birmovancov - Téma: Sviatosti
 
Sv. omša Rajec 6:00; 17:00;
Sv. omša Ďurčiná 18:00; Jasenové 18:00;
 
Sobota (23.4.) Svätého Vojtecha, biskupa a mučeníka; spomienka ...viac informácií Životopisy svätých
 
Sv. omša Rajec 6:30; 18:15;
 
 5. veľkonočná nedeľa (24.4.)
    Sv. Otec František dňa 3. apríla 2016 vyhlásil zbierku pre potreby Ukrajiny, ktorá sa má uskutočniť vo všetkých katolíckych kostoloch Európy v nedeľu, 24. apríla 2016. Za milodary Pán Boh odplať.
 
Sv. omša Rajec 8:00; 9:30; 11:00;
Sv. omša Ďurčiná 7:30; 10:45; Jasenové 7:30; Veľká Čierna 8:00; Malá Čierna, Šuja 9:00;
 
 
 
Dnes o 17.00 pozýva Zbor sv. Ladislava na prezentáciu fotografií zo svojej púte v Ríme spojenú s besedou.
 
V pondelok po večernej sv. omši bude stretnutie rodičov birmovancov vo farskom kostole (19:00).
 
Počas nasledujúcich dní bude farský kostol dočasne zatvorený a to až do zabezpečenia vnútorných presklených dverí, ktoré sú poškodené v dôsledku vlámania. Ďakujeme za Vaše pochopenie.
 
V stredu od 8.30 pozývame mužov na brigádu ku kostolu. (ak máte doma flexi brúsky, doneste si ich so sebou). Bude sa rozoberať plot okolo kostola, aby sa opieskoval, pozinkoval a nafarbil.
 
Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť:
22.4.2015 o 15:00 Rajec: Peter Smieško, syn Jaroslava a Ľubomíry, bytom Rajec a Jana Martinková, dc. Jozefa a Janky, bytom Zbyňov.
23.4.2015 v Rajeckej Lesnej: Vladimír Albert, syn Vladimíra a Oľgy, bytom Ďurčiná a Veronika Zvrškovcová, dc. Jozefa a Heleny bytom Rajecká Lesná. Kto by vedel o skutočnostiach, ktoré ohrozujú platnosť sviatostného manželstva, nech to oznámi na fare.
 
V dňoch 12. a 13. apríla 2016 sa v Biskupskom úrade v Žiline konalo diecézne kolo Biblickej olympiády. Rajecký dekanát reprezentovala KSŠ v dvoch kategóriách.
1. kategória CZŠ v zložení: Agáta Joneková, Monika Brodňanová a Ráchel Svetlošáková sa umiestnili na 1. mieste a budú reprezentovať Žilinskú diecézu v celoslovenskom kole.
2. kategória GAŠ v zložení: Lenka Špániková, Mária Galková, Marek Závadský sa umiestnili na peknom 3. mieste.
Víťazom srdečne blahoželáme. Postupujúce družstvo budeme sprevádzať svojimi modlitbami.
 
Katolícka spojená škola oznamuje a zároveň pozýva rodičov s deťmi, ktorí sa pripravujú v tomto roku 2016 nastúpiť do školy, aby prišli na zápis do budovy školy na Kostolnej ulici v dňoch 22. 4.- piatok od 14. 00 hodiny do 18. 00 hodiny a 23. 4.- sobota od 9. 00 hodiny do 12. 00 hodiny.
Na zápis prineste rodný list dieťatka a občiansky preukaz rodiča.
 
Od mája začnú v Rajeckej Lesnej Fatimské soboty. Začína ich náš rajecký dekanát. Srdečne ste pozvaní.
 
Prajeme požehnaný týždeň.
 

28223