Autor: Slavomir Kalma, 15.05.2016
PO - Rajec 6:10; 18:15; Ďurčiná 18:00; Jasenové 17:00; UT - Rajec 6:10; 18:15; V.Čierna 17:00; ST - Rajec 6:10; 18:15; ŠT - 6:10; 18:15; Ďurčiná 18:00; PIA - Rajec 6:10; 17:00; Ďurčiná 18:00; SO - Rajec 6:30; 18:15; NE - Rajec 7:45; 9:15; 10:30; Ďurčiná 7:30; 10:45; Jasenové 7:30; V.Čierna 8:00; M.Čierna, Šuja 9:00;
 
FARSKÉ OZNAMY
Nedeľa zoslania Ducha Svätého – za obvyklých podmienok možno získať úplné odpustky.
Končí sa veľkonočné obdobie. Začína obdobie cez rok – zelená liturgická farba. Modlíme sa Anjel Pána.
Dnes:
  - o 14:00 je modlitba sv. ruženca.
  - o 19:00 bude v Pastoračnom centre stretnutie animátorov birmovancov.
                                                                                              kontakt:  041/5422311, rajec@fara.sk
 Pondelok - Svätodušný (16.5.) Svätého Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka; spomienka
                             ...viac informácií Životopisy svätých
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
Sv. omša Ďurčiná 18:00; Jasenové 17:00;
 Utorok (17.5.) 
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
Sv. omša Veľká Čierna 17:00; 
 
 Streda (18.5.)
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
 
 Štvrtok (19.5.) Sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15; 
Sv. omša Ďurčiná 18:00; 
Liturgický kalendár na tento deň
 Piatok (20.5.) Stretnutie birmovancov o 17:00  - sv. omša + test
 
Sv. omša Rajec 6:10; 17:00;
Sv. omša Ďurčiná 18:00;
 
 Sobota (21.5.) Spomienka Panny Márie
 
o 9:00 spoveď prvoprijímajúcich detí s rodičmi. Povzbudzujeme k nej celé rodiny.
Sv. omša Rajec 6:30; 18:15;
 
 Nedeľa - Najsvätejšej Trojice (22.5.)
    Výročná farská poklona do 22:00 hod.
    Možnosť zapísať sa na zoznam pri bočnom vchode od Pastoračného centra
 
Sv. omša Rajec 7:45; 9:15; 10:30;   o 10:30 prvé sväté prijímanie detí;
Sv. omša Ďurčiná 7:30; 10:45; Jasenové 7:30; Veľká Čierna 8:00; Malá Čierna, Šuja 9:00;
 
 
 
od 15. do 22. mája 2016 bude prebiehať na celom Slovensku podujatie s názvom Týždeň modlitieb mladých za mladých. Spolu s pápežom Františkom pozývame všetkých mladých, spoločenstvá aj kňazov, aby sa zapojili do modlitieb.
 
Prvoprijímajúce deti z KSŠ a ZŠ Ďurčiná majú v utorok nácvik v kostole sv. Ladislava. Sv. omša 18:15.
Deti v škole dostanú krátky oznam.
 
Prvoprijímajúce deti zo ZŠ Lipová a ZŠ Jasenové majú v stredu a štvrtok nácvik v kostole sv. Ladislava.
Sv. omša 18:15. Deti v škole dostanú krátky oznam.
 
„Dňa 21.- 22. mája 2016 sa koná Jarná púť na Hore Živčák a v Rajeckej Lesnej je tradičná púť.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. vedie pri tejto príležitosti osobné vlaky zo Žiliny do Turzovky zastávky – Makova a späť. Podrobnosti o cestovaní vlakom nájdete na výveske oznamov pred kostolom“.
 
Pri vchode od Pastoračného centra si môžete zakúpiť časopisy:
- Žilinská diecéza
- Posol 5/2016
- Milujte sa!
- Slovo medzi nami
 
Pán Boh odplať za účasť na brigáde pri kostole v Rajci, za prípravu a zabezpečenie chvál v sobotu.
 
 
Prajeme požehnaný týždeň.
 

29201-29510