Autor: Slavomir Kalma, 29.05.2016
PO Rajec 6:10; 18:15; 14:00-pohrebná V.Čierna 17:30; UT Rajec 6:10; 18:15; Ďurčiná 18:00; Zbyňov 18:00; ST Rajec 6:10; 18:15; škol.kaplnka 7:15; ŠT Rajec 6:10; 18:15; Ďurčiná 18:00 PIA Rajec 6:00; 17:00; Ďurčiná 18:00; Jasenové 17:00; SO Rajec 10:00 Slávnosť birmovania; 18:15; NE Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 7:30; 10:45; Jasenové 7:30; V.Čierna 8:00; M.Čierna, Kľače 9:00;
 
FARSKÉ OZNAMY
9. nedeľa cez rok
Po sv. omšiach zbierka: Rajec plot, Ďurčiná, Veľlá Čierna vitráže, Jasenové oprava kaplnky.
Za milodary Pán Boh odplať.
Dnes o 14:00 vo farskom kostole je modlitba sv. ruženca. Srdečne ste pozvaní..
                                                                                              kontakt:  041/5422311, rajec@fara.sk
 Pondelok (30.5.)
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15; 14:00-pohrebná
Spoveď Malá Čierna 16:00; Veľká Čierna 16:45; Sv. omša Veľká Čierna 17:30;
 Utorok (31.5.)
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
Sv. omša Ďurčiná  18:00; 
Spoveď Jasenové 16:00 - 16:50; Zbyňov 17:00 + sv. omša 18:00;
 
 Streda (1.6.) Svätého Justína, mučeníka, spomienka ...viac informácií Životopisy svätých
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15; školská kaplnka 7:15;
Spoveď Ďurčiná 16:30-17:15;
 
 1. Štvrtok (2.6.) Deň modlitieb za duchovné povolania
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
Sv. omša Ďurčiná 18:00;
Spoveď chorí od 8:00; Rajec 16:00 - 20:00;
Liturgický kalendár na tento deň
 1. Piatok (3.6.) Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť
                    Večer svätá omša birmovanci + birmovní rodičia, nácvik, spoveď
 
Sv. omša Rajec 6:00; 17:00; za obvyklých podmienok získanie úplných odpustkov;
Sv. omša Ďurčiná 18:00; Jasenové 17:00;
Spoveď chorí od 8:00; Rajec 13:00 - 17:00;
 
 1. Sobota (4.6.) Nepoškvrneného Srdca Panny Márie; spomienka
     SVIATOSŤ BIRMOVANIA - 10:00;
 
Sv. omša Rajec 18:15;
Fatimská sobota v Rajeckej Lesnej.
Autobus zo Zbyňova o 16:00 Jasenové - Malá Čierna - Veľká Čierna - Ďurčiná - Rajec;
 
 10. nedeľa cez rok (5.6.)
    14:30 Korunka Božieho milosrdenstva + katechéza
 
Sv. omša Rajec 8:00; 9:30; 11:00;
Sv. omša Ďurčiná 7:30; 10:45; Jasenové 9:00; Veľká Čierna 8:00; Malá Čierna 9:00, Kľače 9:00;
 
 
 
V piatok večerná sv. omša a nácvik birmovancov s birmov. rodičmi. Sviatosť zmierenia od 19:30.
Povzbudzujeme k nej celé rodiny. Možnosť je počas celého týždňa.
V piatok popoludní sviatosť zmierenia prednostne pre žiakov a študentov. Kto môže prosíme využiť možnosť spovede počas týždňa.
 
K sviatosti manželstva sa pripravujú:
o 15:00 Rajec: Martin Pekný, syn Zdena a Evy, bytom Žilina a Ing. Ivana Janošíková, dc. Mariána a Anny, bytom Rajec.
o 15:00 v Kostole sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste Ondrej Dubravka z Rajca a Kristína Starinská z Kysuckého Nového Mesta.
Kto by vedel o skutočnostiach, ktoré ohrozujú sviatosť manželstva, nech to oznámi na fare.
 
Pozvanie: Pre všetky deti a samozrejme aj rodičov pozývame dnes poobede na naše námestie na BEH RAJECKÝM RÍNKOM. Príďte osláviť váš sviatok – medzinárodný deň detí – športom. Prihlasovanie pretekárov bude možné od 13:00 v priestore vstupu do mestského úradu a štart prvej kategórie bude o 14:00.
 
Pán Boh odplať všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili o prípravu a slávenie prvého svätého prijímania detí, hodov v Šuji, Výročnú farskú poklonu v Rajci.
 
Pri vchode od Pastoračného centra si môžete zakúpiť časopisy a knihy:
- Žilinská diecéza
- Posol 6/2016
- Milujte sa!
 
 
 
Prajeme požehnaný týždeň.
 

30490