Autor: Slavomir Kalma, 12.06.2016
PO Rajec 6:10; 18:15; UT Rajec 6:10; 18:15; Ďurčiná 18:00; ST Rajec 6:10; 18:15; škol.kaplnka 7:15; ŠT Rajec 6:10; 18:15; Ďurčiná 18:00 PIA Rajec 6:10; 17:00; Ďurčiná 18:00; Jasenové 18:00; SO Rajec 6:30; 18:15; NE Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 7:30; 10:45; Jasenové 7:30; V.Čierna 8:00; M.Čierna, Zbyňov 9:00;
 
FARSKÉ OZNAMY
11. nedeľa cez rok
Dnes o 14:00 vo farskom kostole je modlitba sv. ruženca a litánie. Srdečne ste pozvaní.
Dnes po sv. omšiach si v sakristii kostola môžete vyzdvihnúť prihlášku na Denný letný tábor v Rajci, ktorý sa uskutoční v termíne 11. - 15. júla 2016, poplatok je 10 eur."
                                                                                              kontakt:  041/5422311, rajec@fara.sk
 Pondelok (13.6.) Svätého Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka;
                            ...viac informácií Životopisy svätých
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
 Utorok (14.6.)
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
Sv. omša Ďurčiná  18:00; 
 
 Streda (15.6..)
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15; školská kaplnka 7:15;
 
 Štvrtok (16.6.)
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
Sv. omša Ďurčiná 18:00; 
Liturgický kalendár na tento deň
 Piatok (17.6.)
 
Sv. omša Rajec 6:10; 17:00;
Sv. omša Ďurčiná 18:00; Jasenové 18:00;
 
 Sobota (18.6.) Panny Márie, spomienka.
 
Sv. omša Rajec 6:30; 18:15;
 
 12. Nedeľa cez rok (19.6.)
       Po svätých omšiach zbierka: Rajec plot, Ďurčiná, Veľká Čierna vitráže, Jasenové oprava kaplnky.
       Za milodary Pán Boh odplať.
 
Sv. omša Rajec 8:00; 9:30; 11:00;
Sv. omša Ďurčiná 7:30; 10:45; Jasenové 7:30; Veľká Čierna 8:00; Malá Čierna 9:00, Zbyňov 9:00;
 
 
 
K sviatosti manželstva sa pripravujú:
Rajec 13:30: Martin Kráľ, syn Antona a Marty, bytom Rajec a Monika Harvánková, dc. Jána a Miroslavy, bytom Rajec. Kto by vedel o skutočnostiach, ktoré ohrozujú sviatosť manželstva, nech to oznámi na fare.
 
„Gospelová skupina HopeRise a dekanát Rajec pozýva na 2.ročník hudobného gospelového festivalu Heaven v Rajci. Tešiť sa môžete na známe kapely. Akcia začína hodový týždeň v Rajci, je úplne zadarmo, tak neváhajte a príďte spolu s ostatnými tvoriť bratské spoločenstvo, ktoré oslávi nášho Pána, dňa 17. a 18.júna, piatok a v sobotu, v Rajci na námestí SNP. O 17:00 festival začína sv. omšou vo farskom kostole. Viac informácií nájdete na www.hoperise.sk, výveske farských oznamov. Modlite sa za toto Božie dielo.
 
V nedeľu (19.6.) o 15:00 do farskej záhrady za Pastoračným centrom, ak bude priaznivé počasie pozývame na súťaživé popoludnie spojené s grilovačkou prvoprijímajúce deti KSŠ a ZŠ Ďurčine s rodičmi.
 
V nedeľu (19.6.) o 17:00-18:30 pozývame do PC (alebo farskej záhrady) birmovancov na spoločné pobirmovkové stretnutie.
 
Aktivita pre deti na jún – Jasenové, Ďurčiná, Rajec
Jún je mesiac Božského srdca Ježišovho; vpredu je zavesený plagát Ježišovho srdca a pri ňom sú papierové hostie a lepidlo. Vždy keď prídete na sv.omšu, napíšete svoje meno na hostiu a nalepíte ju na plagát.
Na konci mesiaca budú 3 najaktívnejšie deti odmenené.
 
Zbierka školských pomôcok
Milé deti! Školský rok sa blíži ku koncu a je čas upratať skrinky a zásuvky! Ak v nich nájdete školské pomôcky, ktoré sú ešte použiteľné a vy ich nepotrebujete, prineste ich ku oltáru do košíka (obetný dar pre Ježiša) – pomôžete tak kamarátom, ktorí ich môžu ešte využiť. Takto vyzbierané pomôcky rozdelíme do rodín školákov, ktorí to potrebujú. Táto aktivita trvá celý jún!!!
 
24x7
V piatok po večernej sv. omši začne celotýždňová poklona 24x7. Téma: K prameňu milosrdenstva.
Pozývame Vás vybrať si hodinu v týždni, ktorá Vám vyhovuje a zapísať sa do zoznamu od Pastoračného centra. Využime možnosť v tichu a modlitbe sa dobre pripraviť na farské hody a primičnú svätú omšu nášho rodáka Tomáša Fusku.
 
Od 5.júna je v kostole v Považskom Podhradí relikvia sv. Jána Pavla II.
V sobotu 18.júna o 18,30 vystúpi v kostole s celovečerným programom vynikajúci moravský súbor " Hradišťan & Jiří Pavlica", známy výnimočnou kvalitou a jedinečným repertoárom v Európe i zámorí. Vstupenky si možno zakúpiť priamo pred koncertom, alebo rezervovať telefonicky na farskom úrade v Podhradí.
 
Pán Boh odplať všetkým, ktorí sa pričinili o sobotňajšie chvály i hodovú slávnosť v Jasenovom. 
 
Pri vchode od Pastoračného centra si môžete zakúpiť časopisy a knihy:
- Posol 6/2016
- Milujte sa!
- Gorazd - novokňazi, svedectvá ...
- Katolícke noviny

 
 
 
Prajeme požehnaný týždeň.
 

30490-31098