Autor: Slavomir Kalma, 20.06.2016
 
SVÄTOLADISLAVSKÉ HODY RAJEC 2016
Svätoladislavské hody Rajec 2016
 
Rímskokatolícka farnosť Rajec
Vás pozýva hodovať
 
Program:
 
piatok a sobota 17. – 18. júna
17:00 -22:00 nám. SNP gospelový festival Haeven
18:00 – 24 x 7 – farský kostol Rajec – poklona
 
nedeľa 19.júna
15:00 opekačka 3. roč. KSŠ a ZŠ
17:00 stretnutie s birmovancami v Pastoračnom centre
19:00 stretnutie spoločenstiev v Pastoračnom centre
 
štvrtok a piatok 23. – 24. júna
6:10 a 17:00 – farský kostol duchovná obnova
piatok o 17:00 ukončenie 24 x 7
piatok od 14:00 – 17:00 sviatosť zmierenia
piatok o 15:00 nám. SNP koncert ZUŠ Rajec
 
nedeľa 26. júna
sväté omše farský kostol: 7:45 a 9:00 hod.
primičná svätá omša Tomáša Fusku 10:30 hod.
po sv. omšiach všetkých pozývame na AGAPE