Autor: Slavomir Kalma, 20.06.2016
Od piatku je kostol otvorený pre nonstop adoráciu 24x7. Téma: K Prameňu milosrdenstva. Túto celotýždňovú adoráciu obetujeme ako zmier za seba, rodinu, farnosť. Na paneli sú lúče Božieho milosrdenstva, pod ktorými sú mapky našich obcí ako symbol túžby prijať a šíriť Božie Milosrdenstvo. Na panel môžeme pripínať svoje osobné úmysly, odprosenia, ako prejav našej dôvery v Ježiša pôsobiaceho v našich vzťahoch, domoch, obciach. Povzbudením nám môže byť sv. Faustína, ktorú Pán Ježiš žiadal, aby sa 7 dní obetovala za jedno poľské mesto, potom ho požehnal pre jej obetu. Pozývame Vás vybrať si hodinu v týždni, ktorá Vám vyhovuje a zapísať sa do zoznamu od PC. Využime možnosť byť v tichu a modlitbe. Ukončenie adorácie bude v piatok o 17:00 hodine krátkou pobožnosťou a sv. omšou.
Celotýždňová poklona  24 x 7
 
Od 17. júna je v našom farskom kostole celotýždňová poklona 24x7.

Téma: K PRAMEŇU MILOSRDENSTVA
 
24x7  
 
Túto celotýždňovú adoráciu obetujeme ako zmier za seba, rodinu, farnosť.
 
Na paneli sú lúče Božieho milosrdenstva, pod ktorými sú mapky našich obcí ako symbol túžby prijať a šíriť Božie Milosrdenstvo.
 
Na panel môžeme pripínať svoje osobné úmysly, odprosenia, ako prejav našej dôvery v Ježiša pôsobiaceho v našich vzťahoch, domoch, obciach.
 
Povzbudením nám môže byť sv. Faustína, ktorú Pán Ježiš žiadal, aby sa 7 dní obetovala za jedno poľské mesto, potom ho požehnal pre jej obetu.
 
 

Pozývame Vás vybrať si hodinu v týždni, ktorá Vám vyhovuje a zapísať sa do zoznamu od Pastoračného centra. Využime možnosť byť v tichu a modlitbe.
Ukončenie adorácie bude v piatok o 17:00 hodine krátkou pobožnosťou a sv. omšou.