Autor: Slavomir Kalma, 14.08.2016
Sv. omše: PO-Prikázaný sviatok - Rajec 6:10; 18:15; Ďurčiná 18:00; Jasenové 18:15; Malá Čierna 17:00; UT - Rajec 6:10; 18:15; ST - Rajec 6:10; 18:15; ŠT - Rajec 6:10; 18:15; Ďurčiná 18:00; PIA - Rajec 6:10;17:00; Ďurčina, 18:00; SO - Rajec 6:30; 18:15; NE - Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 7:30; 10:45; Jasenové 7:30; V. Čierna 10:15; M.Čierna 9:00;
 
FARSKÉ OZNAMY
20. nedeľa cez rok
Po sv. omšiach zbierka: Rajec plot, Ďurčiná, Veľká Čierna vitráže, Jasenové oprava kaplnky. Za milodary Pán Boh odplať.
V Rajci o 14:00 bude modlitba sv. ruženca.  Srdečne ste pozvaní.
                                                                                              kontakt:  041/5422311, rajec@fara.sk
 Pondelok (15.8.) Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť, Prikázaný sviatok; ...viac informácií Životopisy svätých
                              - požehnanie byliniek
 
Sv. omša Rajec 6:10;  18:15;
Sv. omša Ďurčiná 18:00; Jasenové 18:15; Malá Čierna 17:00
 Utorok (16.8.) Svätého Štefana Uhorského kráľa; spomienka ...viac informácií Životopisy svätých
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
 
 Streda (17.8.)
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
 
 Štvrtok (18.8.) Adorácia - dať úmysly
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
Sv. omša Ďurčiná 18:00;
Liturgický kalendár na tento deň
 Piatok (19.8.) Svätého Jána Eudes, kňaza, spomienka ...viac informácií Životopisy svätých
 
Sv. omša Rajec 6:10; 17:00; 
Sv. omša Ďurčiná 18:00;
 
 Sobota (20.8.) Svätého Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka ...viac informácií Životopisy svätých
 
Sv. omša Rajec 6:30; 18:15;
 
 21. Nedeľa  (21.8.)
 
Sv. omša Rajec 8:00; 9:30; 11:00;
Sv. omša Ďurčiná 7:30; 10:45; Jasenové 7:30; Malá Čierna 9:00; Veľká Čierna 10:00; 
 
 
 
Prihlášky k sviatosti birmovania
V septembri bude možnosť prihlásiť sa na prípravu k sviatosti birmovania. Počas prázdnin treba vyplniť prihlášku. Dospelí nech sa prídu prihlásiť na faru.
 
Prázdninový program pre deti
Pondelok - Ďurčiná o 9:00 hokejbal pri škole
                 - Rajec večer po sv. omši (19:00) - stretnutie miništrantov
 
Púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove – Lagiewnikách
Prosíme všetkých prihlásených na púť do Krakova, aby najneskôr do nedele 21. augusta 2016 priniesli 13 eur za autobus. Poistenie si každý zabezpečí individuálne.
 
DVD z vysluhovania sviatosti birmovania si môžu birmovanci vyzdvihnúť po sv. omši v sakristií.
 
Počas prázdnin z dôvodu čerpania dovolenky, je prázdninový režim. Sväté omše sa v nedele vo Veľkej Čiernej upravia na 10:15 hod. V Ďurčine je ochotný vypomôcť Vdp. Pavel Židek
 
V nedeľu – deň Pána slávime Eucharistiu. Aj keď je letné obdobie, chceme poprosiť o primerané oblečenie k sláveniu svätej omše. Na žiadnu slávnosť sa nehodí oblečenie v šortkách a tielku.
 
Kurz prípravy na manželstvo
Od 27. augusta začína kurz prípravy na manželstvo. Začiatok je o 16:00 hod. v Pastoračnom centre.
 
Pri vchode od Pastoračného centra si môžete zakúpiť časopisy:
- Žilinská diecéza
- Katolícke noviny
 
Prajeme požehnaný čas prázdnin a dovoleniek. Nezabúdajme na modlitbu, sviatostný život, sväté omše, aby sme s Božou pomocou tento čas aj šťastlivo prežili a efektívne využili.
 
 
 
 

33442 - 33648