Autor: Slavomir Kalma, 25.08.2016
Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo v spolupráci s poľovníckym združením Mladý Háj a poľovníckou spoločnosťou Charubina Vás pozýva pri príležitosti 25. výročia Cenzuálu do doliny Porubská. Dňa 1.9.2016 o 11.00 hod. bude sv. omša pri kaplnke sv. Huberta v Oselnej.
Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo v spolupráci s poľovníckym združením Mladý Háj a poľovníckou spoločnosťou Charubina Vás pozýva pri príležitosti 25. výročia Cenzuálu do doliny Porubská. Dňa 1.9.2016 o 11.00 hod. bude sv. omša pri kaplnke sv. Huberta v Oselnej.
Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo
v spolupráci
s poľovníckym združením Mladý Háj a poľovníckou spoločnosťou Charubina
 
Vás pozýva pri príležitosti 25. výročia Cenzuálu
do doliny Porubská.
 
Dňa 1.9.2016 o 11:00 hod.
bude svätá omša pri kaplnke sv. Huberta v Oselnej.
 
Po svätej omši je zabezpečený pre každého účastníka guľáš z diviny a možnosť zakúpiť si občerstvenie.
Prístup autom je možný až do Oselnej. Všetci ste srdečne pozvaní.