Autor: Slavomir Kalma, 27.08.2016
Sv. omše: PO - Rajec 18:15; UT - Rajec 6:10; 18:15; Ďurčiná 18:00; ST - Rajec 6:10; 18:15; ŠT - Rajec 6:10; 18:15; Ďurčiná 18:00; PIA - Rajec 6:00;17:00; Ďurčiná, Jasenové 18:00; SO - Rajec 6:30; 18:15; NE - Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 7:30; 10:45; Jasenové 7:30; V. Čierna 8:00; M.Čierna, Šuja 9:00;
 
FARSKÉ OZNAMY
22. nedeľa cez rok
O 14:00 vo farskom kostole je modlitba sv. ruženca. Srdečne ste pozvaní.
                                                                                              kontakt:  041/5422311, rajec@fara.sk
 Pondelok (29.8.) Farská púť do Krakova.
                            Odchod autobusu o 5:45 Veľká Čierna, Malá Čierna, 6:00 Ďurčiná, Rajec, Jasenové, Zbyňov .
 
Sv. omša Rajec - ráno nebude;  18:15;
 Utorok (30.8.)
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
Sv. omša Ďurčiná 18:00;
Spoveď Jasenové 16:00 - 17:00; Zbyňov 17:00 + 18:00  sv. omša
 
 Streda (31.8.)
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
Spoveď Malá Čierna 16:00 - 16:45; Veľká Čierna 16:45 + 17:30 sv. omša;
Spoveď chorí od 8:00; Domov vďaky od 10:00 + sv. omša;
 
 1. Štvrtok (1.9.) Svätého Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi,spomienka;
                            ...viac informácií Životopisy svätých
                        Deň modlitieb za duchovné povolania
                       Adorácia do 20:00 - dať úmysly
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
Sv. omša Ďurčiná 18:00;
Spoveď Rajec 18:00 - 20:00; Ďurčiná 17:00 - 17:45;
Liturgický kalendár na tento deň
 1. Piatok (2.9.)
 
Sv. omša Rajec 6:00; 17:00; 
Sv. omša Ďurčiná, Jasenové 18:00;
Spoveď Chorí od 8:00; Rajec 13:00 - 18:00;
 
 1. Sobota (3.9.) Panny Márie, spomienka
 
Sv. omša Rajec 6:30; 18:15;
v Rajeckej Lesnej Fatimská sobota
Autobus ako vždy o 16:00 Zbyňov, cez Jasenové, Malú a Veľkú Čiernu, Rajec, Ďurčinu...
 
 23. Nedeľa  (4.9.) Na filialkách - Veni sancte
 
Sv. omša Rajec 8:00; 9:30; 11:00;
Sv. omša Ďurčiná 7:30; 10:45; Jasenové 7:30; Veľká Čierna 8:00; Malá Čierna 9:00; Šuja 9:00; 
 
 
 
V septembri bude možnosť prihlásiť sa na prípravu k sviatosti birmovania. Pripomíname, že počas prázdnin je čas vyplniť prihlášku. Dospelí nech sa môžu prihlásiť na fare. Prihlášky sa budú odovzdávať 9.IX.2016 – zápis začne sv. omšou o 17:00. Žiaci ZŠ nech prídu v sprievode jedného z rodičov.
Kto by chcel pomôcť v príprave na sviatosť birmovania ako animátor, či technická podpora, môže sa zapísať v sakristií.
 
Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo v spolupráci s poľovníckym združením Mladý Háj a poľovníckou spoločnosťou Charubina Vás pozýva pri príležitosti 25. výročia Cenzuálu, dňa 1.9.2016 štvrtok do doliny Porubská. O 11.00 hod. bude sv. omša pri kaplnke sv. Huberta v Oselnej.
Po svätej omši je zabezpečený pre každého účastníka guľáš z diviny a možnosť zakúpiť si občerstvenie.
Je pripravený aj súťažno-vzdelávací program pre deti a rodičov. Prístup autom je možný až do Oselnej.
 
Na budúcu nedeľu pokračujú prvonedeľné katechézy o milosrdenstve. Všetkých vás pozývame.
 
V nedeľu 4.9. 2016 je vo Višňovom púť mužov. Viď program na výveske. Sv. omša, prednášky ThLic Jozef Šoška. Doprava individuálne.
 
K sviatosti manželstva sa pripravujú:
Rajec 15:00 Marián Baránek, syn Jána a Anny, bytom Rajec a Katarína Tužinčinová, dcéra Petra a Jaroslavy, bytom Rajec.
Ďurčiná 15:00 Martin Arpáš, syn Jozefa a Barbory, bytom Výčapy Opatovce a Monika Súdorová, dc. Vladimíra a Anny, bytom Ďurčiná.
Kto by vedel o skutočnostiach ohrozujúcich platnosť sviatostného manželstva, nech to oznámi na fare.
 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o zabezpečenie a podporu detských letných táborov a prázdninových aktivít.
Pán Boh odplať za účasť na brigádach pri kostole v Rajci.
 
Pri vchode od Pastoračného centra si môžete zakúpiť časopisy:
- Katolícke noviny
 
Prajeme požehnaný týždeň.
 
 
 
 
34278; 34481;