Autor: Slavomir Kalma, 27.09.2016
Kajúca tryzna. Prežívame rok Božieho milosrdenstva. Chceme odpovedať na výzvu pápeža Františka, aby sme neboli len tí, ktorí prijímajú od Boha milosrdenstvo, ale sa do skutkov milosrdenstva aj aktívne zapájajú, pozývame vás zúčastniť na odprosujúcej pobožnosti tzv. kajúcej tryzne, ktorú sme pripravili v spolupráci s evanjelickou cirkvou a zástupcami židovskej obce. Kajúca tryzna bude rozdelená na 3 stretnutia a počas nej zaznejú z úst zástupcov jednotlivých spoločenstiev modlitby pokánia a požehnania. Dňa 31.októbra 2016 vyslovia modlitbu pokánia katolíci voči evanjelikom. Dňa 1. novembra 2016 vyslovia modlitbu pokánia evanjelici voči katolíkom. Dňa 6. novembra 2016 zaznie modlitba pokánia medzi kresťanmi a židmi.
KAJÚCA TRYZNA
 
Prežívame rok Božieho milosrdenstva. Chceme odpovedať na výzvu pápeža Františka, aby sme neboli len tí, ktorí prijímajú od Boha milosrdenstvo, ale sa do skutkov milosrdenstva aj aktívne zapájajú,
 
pozývame vás zúčastniť na odprosujúcej pobožnosti tzv. kajúcej tryzne,
 
ktorú sme pripravili v spolupráci s evanjelickou cirkvou a zástupcami židovskej obce.
 
Kajúca tryzna bude rozdelená na 3 stretnutia a počas nej zaznejú z úst zástupcov jednotlivých spoločenstiev modlitby pokánia a požehnania.
 
Dňa 31.októbra 2016 o 17:00 v evanjelickej modlitebni
vyslovia modlitbu pokánia katolíci voči evanjelikom.
 
Dňa 1. novembra 2016 o 15:00 vo farskom kostole
vyslovia modlitbu pokánia evanjelici voči katolíkom.
 
Dňa 6. novembra 2016 o 15:00 v Kultúrnom dome
zaznie modlitba pokánia medzi kresťanmi a židmi.
 
Aby boli tieto modlitby vypočuté a priniesli čo najviac požehnania, pozývame vás podporiť ich obetami, modlitbami a pôstom.
Vo vchode na nástenke je rozpis, kde je možnosť zapísať sa na 40 dní modlitieb a pôstu.
V októbri bude aj poklona 24 x 7 na tento úmysel.
 
Bližšie informácie, o tryzne sa môžete dozvedieť na webovej stránke farnosti Rajec. Farníci, ktorí nemajú k internetu prístup, si budú môcť túto prednášku pozrieť v rámci pravidelnej katechézy prvú októbrovú nedeľu.
Bližšie informácie o kajúcej tryzne ešte spresníme. Všetci ste srdečne pozvaní sa zúčastniť sa na tejto spoločnej akcii.
 
Boží plán pre tento svet.
Boh má plán pre tento svet a chce celé mestá, nielej jednotlivcov. Naším povolaním je stať sa dobrou správou evanjelia, aby sme to, čo veríme aj žili, správali sa tak. Jednou z vecí, ktoré nám prinieslo prekliatie do našich miest je história holokaustu. Čo s tým môžeme spraviť a ako môžeš pomôcť Bohu uzdraviť tento svet a požehnať ho?
Pavol Strežo hovorí pútavo o historických faktoch a o pôsobení Božieho požehnania na miestach, kde sa ľudia spojili a spoločne modlili a odprosovali za strašné krivdy spáchané na židoch počas vojny. Vieme každý z nás toto spraviť pre svoje mesto?
Pavol Strežo rozpráva o Božej túžbe všetko spojiť v Kristovi.
 
 
 
 
Kajúca tryzna - fotoreportáž
Odprosujúca pobožnosť - kajúca tryzna Odprosujúca pobožnosť - kajúca tryzna Odprosujúca pobožnosť - kajúca tryzna Odprosujúca pobožnosť - kajúca tryzna
 naspäť
Kajúca tryzna - úvodná stránka