Autor: Slavomir Kalma, 05.10.2016
Fotogaléria zo slávnosti prijatia posvätného rádu a primičnej svätej omši
Fotogaléria zo slávnosti prijatia posvätného rádu v Kostole sv. Štefana, Uhorského kráľa v Bratislave 25. júna 2016 a primičnej svätej omši v Kostole sv. Ladislava v Rajci 26. júna 2016. Tomáš Fusko OFMCamp 
Fotogaléria zo slávnosti prijatia posvätného rádu a primičnej svätej omši Fotogaléria zo slávnosti prijatia posvätného rádu a primičnej svätej omši Fotogaléria zo slávnosti prijatia posvätného rádu a primičnej svätej omši Fotogaléria zo slávnosti prijatia posvätného rádu a primičnej svätej omši