Autor: Slavomir Kalma, 16.10.2016
Sv. omše: PO - Rajec 6:10; 17:00; UT - Rajec 6:10; 17:00; Ďurčiná 17:00, V.Čierna 18:00; ST - Rajec 6:10; 17:00; Školaká kaplnka 7:15; ŠT - Rajec 6:10; 17:00; Ďurčiná 17:00; Adorácia; PIA - Rajec 6:10;17:00; Ďurčiná 17:00; Jasenové 18:00; SO - Rajec 6:30; 17:00; NE - Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 7:30; 10:45; Jasenové 7:30; V. Čierna 8:00; M.Čierna, Šuja 9:00
 
FARSKÉ OZNAMY
29. nedeľa cez rok
Dnes o 14:00 vo farskom kostole modlitba sv. ruženca. Srdečne ste pozvaní.
ZMENA ČASU VEČERNÝCH SV. OMŠÍ VO FARSKOM KOSTOLE na 17:00
                                                                                              kontakt:  041/5422311, rajec@fara.sk
 Pondelok (17.10.) Svätého Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka
                             ...viac informácií Životopisy svätých
 
Sv. omša Rajec  6:10;  17:00;
 Utorok (18.10. ) Svätého Lukáša, evanjelistu, sviatok, ...viac informácií Životopisy svätých
 
Sv. omša Rajec 6:10; 17:00;
Sv. omša Ďurčiná 17:00; Veľká Čierna 18:00;
 
 Streda (19.10.)
 
Sv. omša Rajec 6:10;  17:00; školská kaplnka 7:15
 
 Štvrtok (20.10.) Adorácia do 18:10 - možosť dať úmysly
 
Sv. omša Rajec   6:10; 17:00;
Sv. omša Ďurčiná 17:00;
Liturgický kalendár na tento deň
 Piatok (21.10.)
 
Sv. omša Rajec 6:00; 17:00; 
Sv. omša Ďurčiná, 17:00; Jasenové 18:00;
 
 Sobota (22.10.) Panny Márie, spomienka; Svätého Jána Pavla II., pápeža, spomienka
                         ...viac informácií Životopisy svätých
 
Sv. omša Rajec 6:30; 17:00;
 
 30. Nedeľa cez rok - misijná  (23.10.) Po sv. omšiach celoslovenská zbierka na misie.
      Za milodary Pán Boh odplať. O 14:00 modlitba ruženca za misie.
 
Sv. omša Rajec 8:00; 9:30; 11:00;
Sv. omša Ďurčiná 7:30; 10:45; Jasenové 7:30; Veľká Čierna 8:00; Malá Čierna 9:00; Šuja 9:00 ;  
 
 
 
Október –mesiac sv. ruženca
Ruženec je evanjeliová modlitba. Uvažujeme pri nej o základných spásonosných udalostiach, ktoré sa uskutočnili v Kristovi. Pri spoločnej modlitbe sv. ruženca, môžeme získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Modlitba každý deň ½ hod.pred sv. omšami. V kaplnke cirkevnej školy 7:40. Je možnosť predmodlievať sa.
 
Počas októbra pozývame aj deti ku spoločnej modlitbe sv. ruženca v kostole.
V Rajci, Ďurčinej a Jasenovom je pri oltári plagát Panny Márie a fixky - vždy keď sa prídeš pomodliť do kostola sv. ruženec pred sv. omšou, napíš svoje meno a priezvisko do plášťa Panny Márie. Postupne ho celý vyzdobíme svojimi menami. Na konci budú 3 najlepší modlitebnici odmenení. Deti nech si doma s rodičmi po modlitbe vymaľujú omaľovanku. Povzbudzujeme deti, mládež, rodiny, nájdime si čas na modlitbu sv. ruženca a spolu s Pannou Máriou našou nebeskou matkou sa utiekajme s dôverou k Bohu.
 
Počas októbra pozývame žiakov podporiť misie zbieraním použitých poštových známok. Odstrihni známku z obálky aj s papierovým okrajom približne 0,5 cm a vhoď ju do pripravenej krabičky vo vašej škole. Na konci známky odošleme Pápežským misijným dielam na Slovensku.
 
V sobotu po večernej sv. omši o 18:00, srdečne pozývame na stretnutie v PC členov farskej rady – návrhy, pripomienky, sťažnosti...
Zloženie Farskej pastoračnej rady: Sr. Mária, Daniela Mačugová, Viera Dubcová, Róbert Augustín, Peter Pekara, František / Pavol / Baláž, Tomáš Kohút, Ján Špánik, Peter Dubec, Karol Betinský, Jozef Filo.
 
Pozývame miništrantov na hokejbal túto sobotu o 9:00 hod. na hokejbalovom ihrisku. V prípade nepriaznivého počasia budeme hrať futbal v telocvični CZŠ.
 
V nedeľu po modlitbe sv. ruženca pozývame na stretnutie v Pastoračnom centre členov ružencových bratstiev.
 
Prežívame rok Božieho milosrdenstva. Chceme odpovedať na výzvu pápeža Františka, aby sme neboli len tí, ktorí prijímajú od Boha milosrdenstvo, ale sa do skutkov milosrdenstva aj aktívne zapájajú, pozývame vás zúčastniť na odprosujúcej pobožnosti tzv. kajúcej tryzne.
Aby boli tieto modlitby vypočuté a priniesli čo najviac požehnania, pozývame vás podporiť ich obetami, modlitbami a pôstom. Vo vchode na nástenke je rozpis, kde je možnosť zapísať sa na 40 dní modlitieb a pôstu.
Na tento úmysel bude od budúcej nedele 23. októbra vo farskom kostole aj adorácia 24x7.
Deň, noc počas celého týždňa sa budeme modlitbou pripravovať na kajúcu tryznu, a tiež na spoveď a hlbšie prežitie „dušičiek“. Pozývame Vás vytvoriť nepretržitú reťaz modlitieb zapísaním sa do zoznamu v predsieni od Pastoračného centra. Bližšie informácie, o tryzne sa môžete dozvedieť na webovej stránke farnosti Rajec.
 
Kto chce do Veľkej noci prijať sviatosť manželstva, má možnosť začať prípravu 12. novembra v Rajci. Treba sa nahlásiť. Podrobnosti na výveske.
 
Október je mesiacom úcty k starším a tiež prebieha naša akcia Detský čin pomoci. Preto sme sa rozhodli, že to spojíme a pomôžeme starším alebo chorým ľuďom. Či už potrebujete pomôcť upratať, pohrabať lístie, alebo pomôcť s prácami okolo domu radi vám pomôžeme. Stačí keď sa zapíšete v sákristii. Prídeme k vám v sobotu 22. októbra. Tešia sa na vás deti a vedúci z eRka. .
 
Pri vchode od Pastoračného centra si môžete zakúpiť časopisy:
- Katolícke noviny
- Žilinská diecéza
- Posol 10/2016
- Milujte sa !
- SLOVO medzi nami
 
Prajeme požehnaný týždeň.
 
 
 
 
35887-36401