Autor: Slavomir Kalma, 29.10.2016
Sv. omše: PO - Rajec 6:10; 15:00; UT - Rajec 8:00; 9:30; 11:00; 15:-pobožnosť v kostole; Ďurčiná 7:30; 10:45; Jasenové 7:30+pobožnosť; V.Čierka 8:00; M.Čierna 9:00+pobožnosť; Zbyňov 9:00+pobožnosť; Šuja 10:30+pobožnosť; ST - Rajec 6:10; 17:00; Ďurčiná, Veľká Čierna 16:00; Jasenové 16:00; Malá Čierna, Kľače 17:30; ŠT - Rajec 6:10; 17:00; Ďurčiná 17:00; Adorácia; PIA - Rajec 6:00;17:00; Ďurčiná 17:00; Jasenové 18:00; SO - Rajec 6:30; 17:00; NE - Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 7:30; 10:45; Jasenové 7:30; V. Čierna 8:00; M.Čierna, Zbyňov 9:00
 
FARSKÉ OZNAMY
31. nedeľa cez rok
 
O 14:00 vo farskom kostole je modlitba sv. ruženca.
                                                                                              kontakt:  041/5422311, rajec@fara.sk
 Pondelok (31.10.)
 
Sv. omša Rajec  6:10;  15:00;  (Sv. omša o 15:00 s platnosťou na slávnosť)
 Utorok (1.11.) Všetkých svätých, slávnosť   ...viac informácií Životopisy svätých
 
Sv. omša Rajec 8:00; 9:30; 11:00; 15:00 - pobožnosť v kostole;
Sv. omša Ďurčiná 7:30; 10:45
               Jasenové + pobožnosť 7:30;
               Veľká Čierna 8:00;
               Malá Čierna + pobožnosť 9:00;
               Zbyňov + pobožnosť 9:00;
               Šuja + pobožnosť 10:30;
 
 Streda (2.11.) Spomienka na všetkých zosnulých
 
Sv. omša Rajec 6:10;  17:00;
 Sv. omša Ďurčiná 16:00; Veľká Čierna 16:00; Jasenové 16:00; Malá Čierna 17:30; Kľače 17:30;
               Po sv. omšiach pobožnosť na cintoríne; 
 
 1. Štvrtok (3.11.) - Deň modlitieb za povolania;
                             Svätého Martina de Porres, rehoľníka, spomienka ...viac informácií Životopisy svätých
                             Adorácia - možosť dať úmysly
 
Sv. omša Rajec   6:10; 17:00;
Sv. omša Ďurčiná 17:00;
Liturgický kalendár na tento deň
 1. Piatok (4.11.) Svätého Karola Boromejského, biskupa, spomienka ...viac informácií Životopisy svätých
 
Sv. omša Rajec 6:00; 17:00; 
Sv. omša Ďurčiná, 17:00; Jasenové 18:00;
 
 1. Sobota (5.11.) Panny Márie, spomienka
 
Sv. omša Rajec 6:30; 17:00;
 
 32. Nedeľa cez rok (6.11.)
 
Sv. omša Rajec 8:00; 9:30; 11:00;
Sv. omša Ďurčiná 7:30; 10:45; Jasenové 7:30; Veľká Čierna 8:00; Malá Čierna 9:00; Zbyňov 9:00 ;  
 
 
 
V týždni spovedáme pred sv. omšami ½ hodiny.
 
Úplné odpustky pre duše v očistci: kto v deň spomienky na zosnulých navštívi kostol, kaplnku a pomodlí sa vyznanie viery, modlitbu Pána, na úmysel sv. otca, prijme Eucharistiu a vylúči pripútanosť sa k hriechu.
Kto 1.- 8. XI. kto navštívi cintorín za obvyklých podmienok môže získať takisto odpustky pre duše v očistci. Využime možnosť sviatosti zmierenia ½ hod. pred sv. omšami. Snažme sa poslúžiť dušiam v očistci.
 
Kajúca tryzna pozývame vás zúčastniť na odprosujúcej pobožnosti tzv. kajúcej tryzne. Bude rozdelená na 3 stretnutia a počas nej zaznejú z úst zástupcov jednotlivých spoločenstiev modlitby pokánia a požehnania.
dňa 31.októbra 2016 o 17:00 v evanjelickej modlitebni vyslovia modlitbu pokánia katolíci voči evanjelikom,
dňa 1. novembra 2016 o 15:00 vo farskom kostole vyslovia modlitbu pokánia evanjelici voči katolíkom,
dňa 6. novembra 2016 o 15:00 v kultúrnom dome modlitba pokánia všetkých nás kresťanov voči židom.
Na záver Kajúcej tryzny pôjdeme na jednotlivé cintoríny zapáliť sviecu, ktorú si prineste so sebou.
 
Kto chce do Veľkej noci prijať sviatosť manželstva, nech sa príde zapísať na faru, kvôli príprave.
 
Zakúpením sviečky pri východe z kostola je možné podporiť aktivity Fóra života.
 
Na budúcu nedeľu po sv. omšiach je možnosť zakúpením si perníkového srdca podporiť tradičnú akciu sestier sv. Vincenta ,,Boj proti hladu“. Za milodary Pán Boh odplať.
 
Od 1. Novembra začína aj zbierka potravín pre núdznych. Kto chce a môže, nech ich prinesie k sestričkám.
 
Aktivita pre deti na november: Mesiac modlitieb za duše zomrelých.Keď dieťa príde na sv.omšu počas týždňa, napíše svoje meno na plamienok a ten nalepí na biele miesto plagátu Panny Márie (okolo nej). Na konci mesiaca budú najlepší odmenení (na nedeľnej sv.omši ).
 
Pri vchode od Pastoračného centra si môžete zakúpiť časopisy:
- Katolícke noviny
- Posol 11/2016
- Milujte sa !
 
Prajeme požehnaný týždeň.
 
 
 
 
36877-37288