Autor: Slavomir Kalma, 12.11.2016
Sv. omše: PO - Rajec 6:10; 17:00; UT - Rajec 6:10; 17:00; Ďurčiná 17:00, V Čierna 18:00; ST - Rajec 6:10; 17:00; škol.kaplnka 7:15; ŠT - Rajec 6:10; 17:00; Ďurčiná 17:00; Adorácia; PIA - Rajec 6:00;17:00; Ďurčiná 17:00; Jasenové 18:00; SO - Rajec 6:30; 17:00; NE - Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 7:30; 10:45; Jasenové 7:30; V. Čierna 8:00; M.Čierna, Kľače 9:00
 
FARSKÉ OZNAMY
33. nedeľa cez rok
 Po sv. omšiach zbierka: Rajec plot, Ďurčiná, Veľká Čierna vitráže, Jasenové oprava kaplnky.
Za milodary Pán Boh odplať.
O 14:00 vo farskom kostole je modlitba sv. ruženca. Ste srdečne pozvaní.
                                                                                              kontakt:  041/5422311, rajec@fara.sk
 Pondelok (14.11.)
 
Sv. omša Rajec  6:10; 17:00;
 Utorok (15.11.)
 
Sv. omša Rajec 6:10; 17:00;  
Sv. omša Ďurčiná, 17:00; Veľká Čierna 18:00;
 
 Streda (16.11.)
 
Sv. omša Rajec 6:00; 17:00; školská kaplnka 7:15;
 
 Štvrtok (17.11.) Svätej Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka ...viac informácií Životopisy svätých
                    - po sv. omši Adorácia - dať úmysly
 
Sv. omša Rajec   6:10; 17:00;
Sv. omša Ďurčiná 17:00;
Liturgický kalendár na tento deň
 Piatok (18.11.)
 
Sv. omša Rajec 6:00; 17:00; 
Sv. omša Ďurčiná, 17:00; Jasenové 18:00;
 
 Sobota (19.11.) Panny Márie, spomienka
 
Sv. omša Rajec 6:30; 17:00;
 
 34. Nedeľa - Krista Kráľa, slávnosť;  Zasvätenie sa Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu - úplné odpustky .
 
Sv. omša Rajec 8:00; 9:30; 11:00;
Sv. omša Ďurčiná 7:30; 10:45; Jasenové 7:30; Veľká Čierna 8:00; Malá Čierna 9:00; Kľače 9:00 ;  
 
 
 
15.11.2016 –utorok stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi Kaolícka spojená škola Rajec a Základná škola  Ďurčiná, Jasenové a ich rodičmi v Pastoračnom Centre.
16.11.2016 –streda stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí zo Základná škola Lipová.
Stretneme sa na sv. omši o 17:00 hod. po ktorej bude spoločné stretnutie v kostole.
 
V piatok po sv. omši (17.00) bude stretnutie birmovaneckých animátorov.
 
Aj tento rok sa koná potravinová zbierka pre pomoc našim blížnym. Potraviny môžete nosiť k sestrám vincentkám. Lístky so zoznamom potravín sú pri východoch z kostola. Všetkým, ktorí prispejú už vopred ďakujeme.
 
Projekt Godzone a Rada pre mládež a univerzity KBS Vás v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež pozývajú na evanjelizačné turné Godzone tour – Nový level.
V Žiline sme 16.11.2016 o 18:00 na zimnom štadióne. Vstup je zdarma!
 
V Rodinkove Belušské Slatiny sa organizujú duchovná obnova "rozVEDENÍ k BOHU" ktorá je určená pre rozvedených, ktorí žijú sami. Viac na plagáte.
 
V sobotu 19.11.2016 bude pobirmovkové stretnutie – začíname sv.omšou o 17:00.
 
V dňoch 24.-26.11.2016 bude Farská charita Rajec v spolupráci s Tescom robiť Tesco zbierku - potravín a hygienických potrieb v OD Tesco.
Prosíme ochotných šikovných ľudí pomôcť s organizáciou – zapísať sa môžete v sakristii.
 
Členovia Spolku Sv. Vojtecha z Rajca, si prevezmú kalendár, podielovú knihu, DVD, zľavové kupónmi, na budúci týždeň v nedeľu po každej sv. omši v Pastoračnom centre, kedy je potrebné pri prevzatí zaplatiť členský poplatok 5,- € na rok 2017.
 
PánBoh odplať všetkým, ktorí pripravili sobotňajšie chvály..
 
Dňa 20.11.2016 o 17.00 hodine v Dome umenia Fatra v Žiline sa bude konať Benefičný koncert pre ľudí v núdzi, ktorý každoročne organizuje APŽ z Rajeckých Teplíc. Na koncerte vystúpi známa speváčka Janais, viac informácií o možnosti zakúpiť si lístky získate z plagátu vo výveske.
 
Ohlášky: V sobotu 19.11.2016 v Ďurčinej uzavrú sviatosť manželstva o 14:30 hod. Filip Tretina, syn Jána a Aleny, bytom Kamenná Poruba a Simona Kurucová dcéra Milana a Mariany bytom Ďurčiná.
Kto by vedel o prekážkach, ktoré zneplatňujú prijatie sviatosti manželstva, nech to oznámi na fare.
 
Katolícka spojená škola a OZ Tilia pozývajú v sobotu 19.11.2016 o 9,00 na kurz výsadby ovocných drevín, a o 16,30 bude premietanie o tradičnom ovocinárstve a tvorivé dielne pre deti. Viac informácií na nástenke v predsieni alebo na www.lipy.sk .
 

Pri vchode od Pastoračného centra si môžete zakúpiť časopisy:
- Naša Žilinská diecéza
- Katolícke noviny
- Posol 11/2016
- pre deti, omaľovánku na advent
 
Prajeme požehnaný týždeň.
 
 
 
 
37750 - 38053